FILOLOGIA FRANCUSKA – SZCZECIN

Program „Filologia francuska” oferuje jednoczesne studia dwóch języków romańskich i niemieckich. Celem jest stworzenie wielostronnej znajomości języków obcych i języków. Studia poszczególnych dziedzin, kursy do celów zawodowych, podstawy ekonomii i prawa, dyplomacja, polityka, studia akademickie i badania. Program przewiduje mobilność studentów w ramach programu Erasmus w instytucjach szkolnictwa wyższego we Francji, Belgii, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. Niektóre kursy zostały dostarczone przez wykładowców gości. Po ukończeniu studiów, absolwent może kontynuować studia w zakresie studiów magisterskich, języków romańskich i kultury lub innych odpowiednich programów.

FILOLOGIA FRANCUSKA POZWALA ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE W RÓŻNYCH MIASTACH NP. WARSZAWA, WROCŁAW, ŁÓDŹ

Po ukończeniu studiów studenci mogą pracować jako tłumacze, asystenci menedżerów itp. w różnych miastach w Polsce i nie tylko. W instytucjach rządowych lub prywatnych na Łotwie i za granicą, gdzie wymagana jest znajomość języka romańskiego i niemieckiego oraz znajomość krajów romańskojęzycznych, historii, geografii, kultury, ekonomii i polityki oraz dyplomacji.

Zapewnienie uczniom solidnej podstawy w zakresie językoznawstwa i teorii literatury, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku francuskim, rozumienie kultury Francji i krajów francuskojęzycznych oraz umiejętności analizować i oceniać zjawiska języka i kultury francuskiej w szerszym kontekście językoznawstwa i teorii literatury. Studenci uczą się krytycznego myślenia, samodzielnego studiowania, komunikowania się i współpracy w środowisku wielokulturowym. Podczas stażu i praktyki zawodowej studenci zdobędą podstawy tłumaczeń, badań i metod nauczania języka francuskiego.

ROZUMIANA W KAŻDYM JĘZYKU, ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Ludzie lubią wygodę, lubią czuć, że ich praca jest wspierana przez inne, chociażby informatyczne, komputerowe, mechaniczne systemy, maszyny, etc. Człowiek jest stworzony do ciężkiej pracy i lekkiego odpoczynku. Uczelnie wyższe długi czas borykały się ze zjawiskiem chaosu w sferze zarządzania czasem na uczelni. Duży wpływ na, to ile czasu studenci poświęcali rzeczom ważnym miało to, ile czasu spędzali nad rzeczami mniej ważnymi. Elektroniczna legitymacja studencka ELS rozwiązała niemalże wszystkie problemy z jakimi uczelnie się borykały. ELS to dokument identyfikacyjny, to także karta do logowania się na danym wykładzie i egzaminie. Dzięki czytnikom przy bibliotece i stołówce, student odnotowuje swoją obecność w tych miejscach poprzez przyłożenie legitymacji ELS do nich.

Elektroniczna legitymacja studencka ELS umożliwia szereg zniżek, z których studenci skrzętnie korzystają. Należą do nich, zniżki na bilet do kina, zniżki na bilet do muzeum, zniżki na basen, zniżki na bilet do teatru, zniżki na bilet do muzeum, zniżki na bilet pkp i bilet mzk. Miasta Warszawa, Kraków, Częstochowa, Lublin, Rzeszów, Katowice, Koszalin, Białystok, Suwałki, Bydgoszcz, Poznań, Sopot, Gdańsk, Gdynia wydały rozporządzenie o obowiązkowym wprowadzeniu ELS na wszystkie uczelnie wyższe, które znajdują się na ich terenach. ELS to także nalepka studencka, która wyszukiwana jest w internecie przez rzesze kolekcjonerów. Wpisując nalepka na ELS, naklejka na ELS, hologram studencki na ELS filateliści uzyskują wyniki wyszukiwania pod postacią stron, które zajmują się sprzedażą ELS.

Już nie musisz na nie czekać! Hologramy studenckie z nowej kolekcji 31.03.19 już są!