INFORMATYKA – SZCZECIN

Informatyka bada reprezentację, przetwarzanie i komunikację, informacje w systemach naturalnych i inżynierskich. Ma charakter obliczeniowy, poznawczy i aspekty społeczne. Centralnym pojęciem jest transformacja informacji –
czy przez obliczenia czy komunikację, czy to przez organizmy czy artefakty. Zrozumienie zjawisk informacyjnych – takich jak obliczenia, funkcje poznawcze i komunikacja – umożliwia postęp technologiczny. Z kolei postęp technologiczny skłania do badań naukowych. Nauka informacji i inżynieria systemy informacyjne rozwijają się ręka w rękę. Informatyka jest rodzącą się dyscypliną to łączy te dwa.
W systemach naturalnych i sztucznych informacja jest prowadzona na wielu poziomach, począwszy od na przykład z cząsteczek biologicznych i urządzeń elektronicznych poprzez układ nerwowy systemów i komputerów, a także społeczeństw i rozproszonych systemów na dużą skalę.

Charakterystyczne jest, że informacje przenoszone na wyższych poziomach są reprezentowane przez procesy informacyjne na niższych poziomach. Każdy z tych poziomów jest właściwym obiektem studiów dla niektórych dyscyplin nauki lub inżynierii. Celem informatyki opracować i zastosować solidne podstawy teoretyczne i matematyczne dla funkcji które są wspólne dla wszystkich systemów obliczeniowych.

Studenci informatyki biorą udział w kursach dotyczących algorytmów, struktur danych, logiki, języków programowania, systemów i teorii. Electives obejmują sztuczną inteligencję, grafikę komputerową, wizję komputerową, kryptografię, bazy danych, sieci i obliczenia naukowe.

PEŁNA INFORMACJI O EGZAMINACH I STUDENCIE. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS. KIERUNEK INFORMATYKA – SZCZECIN

Wszystkie uczelnie wyższe z miast: Kraków, Poznań, Szczecin, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Rzeszów, Białystok, Częstochowa, Sopot, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Kielce wprowadziły na swoje uczelnie ELS, co to jest?. Jest to elektroniczna legitymacja studencka, która odpowiada za szereg ważnych funkcji. Pierwsza najważniejsza, to funkcja identyfikacji studenta. Kolejne, to otwieranie drzwi, korzystanie z drukarek w bibliotece, uiszczanie opłat na stołówce, używanie ELS jako karty parkingowej oraz karty do odnotowywania obecności na wykładzie. Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest plastikową kartą, która posiada imię, nazwisko, zdjęcie studenta oraz numer legitymacji.

Widnieje na niej także hologram studencki ELS, który służy za strażnika daty ważności i autentyczności legitymacji. Jeśli ELS nie posiada nalepki ELS, to legitymacja studencka ELS jest nieważna i osoba, która jest w jej posiadaniu nie ma prawa przebywać na terenie uczelni. Ważne jest aby nalepka na ELS była przyklejona w miejscu do tego przeznaczonym, tylko wówczas student powołując się na nią może korzystać z licznych zniżek i ulg. Zniżki na bilet pkp, zniżki na bilet mzk, zniżki na bilet na basen, zniżki na wejście do teatru, zniżki na wejście do kina i do muzeum. Tak wiele może mały hologram studenckie ELS i legitymacja studencka ELS.

Nalepka na legitymację ELS jest także chodliwym obiektem w świecie kolekcjonerów, którzy chętnie wypełniają nimi swoje klasery.

Naklejki na legitymację studencką ELS 31.03.19. tylko dla kolekcjonerów!