KLASYKA I HISTORIA STAROŻYTNA – SZCZECIN

Kierunek Klasyka i Historia Starożytna wprowadza studenta w historię, kulturę, języki i literaturę najważniejszych cywilizacji w historii świata.
Starożytna Grecja i Rzym wywarły głęboki wpływ na kultury, które zamieszkiwały obszar basenu Morza Śródziemnego obok i po nich.
Studium starożytności klasycznej da ci lepsze zrozumienie naszej własnej tożsamości w globalnej społeczności i tego, jak świat stał się tym, czym jest dzisiaj.
Stopień z klasyki lub historii starożytnej pozwala studiować szeroki zakres tematów, w tym dramat Eurypidesa, poezję Homera lub Wergiliusza, historię ateńskich, rzymskich i perskich imperiów lub sztukę i archeologię Cesarstwa Rzymskiego.
Studiowanie języka greckiego lub łacińskiego może stanowić ważny element dyplomu z klasyki, ale możliwe jest także studiowanie wielu przedmiotów w obrębie klasyki, w tym historii starożytnej, bez studiowania języka.

KLASYKA I HISTORIA STAROŻYTNA DAJE PERSPEKTYWY PRACY W MIASTACH WARSZAWA, KRAKÓW, ŁÓDŹ

Absolwenci z klasyków i historii starożytnej nie tylko zyskali bardziej zniuansowany pogląd na świat, ale są również wyposażeni w umiejętności, które można wykorzystać, aby realizować szeroką gamę ścieżek kariery.
Umiejętności podlegające transferowi obejmują zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, krytyczną interpretację informacji oraz przedstawianie jasnych i przekonujących argumentów: są one kluczowe dla wielu zawodów.

Niektóre uczelnie oferują również specjalistyczne programy do nauki języka greckiego lub łacińskiego lub studia obu języczne, które pozwalają łączyć różne aspekty badań starożytnego świata.
Alternatywnie student może zdecydować się na uzyskanie wspólnego dyplomu z innego przedmiotu, w tym historii, filozofii, języka angielskiego lub językoznawstwa, lub nowoczesnego języka, takiego jak włoski lub francuski. Większość uniwersytetów oferuje kwalifikacje BA (z wyróżnieniem) lub magistra (z wyróżnieniem).

Wielu klasyków staje się nauczycielami, kuratorami muzeów, specjalistami od dziedzictwa kulturowego, archiwistami lub bibliotekarzami.
Inni poszukują kariery w zawodzie prawniczym, w komunikacji i marketingu, w służbie cywilnej, w sektorze charytatywnym, w dziennikarstwie lub wydawnictwie, lub w organizacjach pozarządowych.

KLASYKA GATUNKU. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – SZCZECIN

Świat filatelistyki i świat akademicki zupełnie niezamierzenie przenikają się ze sobą. Hologramy studenckie na ELS są diamentem dla kolekcjonerów. Filateliści kupują naklejki studenckie na ELS i wypełniają nimi swoje klasery. Niegdyś zbierali znaczki pocztowe, jednak fakt iż nalepka studencka na ELS jest tych samych wymiarów, a dodatkowo jest trójwymiarowa w pełni uzasadnia ich rezygnację ze znaczków pocztowych na rzecz nalepki na ELS. Jednak patrząc z punktu widzenia studenta, to hologram studencki ELS w połączeniu z legitymacją studencką ELS staje się bardzo ważnym narzędziem, dzięki któremu student może korzystać z szeregu zniżek i ulg. Zniżki i ulgi na bilet na basen, zniżki i ulgi na bilet na targi wystawowe, zniżki i ulgi na bilet do kina, zniżki i ulgi na bilet na wystawy, zniżki na bilet pkp, a także zniżki na bilet mzk są możliwe dzięki elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Miasta takie jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Lublin, Częstochowa, Toruń, Bydgoszcz, Płock, Szczecin, Kielce, Opole, Łódź, w pełni popierają inicjatywę udzielania studentom wszelkich zniżek i ulg.

Naklejki studenckie na legitymację ELS 31.03.19. tylko dla kolekcjonerów!