MEDYCYNA WETERYNARYJNA – LUBLIN

Stopień w medycynie weterynaryjnej na ogół obejmuje 5 lat studiów licencjackich.
Jak można oczekiwać od tego typu kursów, w całym programie stosuje się szeroką gamę metod nauczania i odpowiednie rodzaje oceny.
Program nauczania będzie się różnić w zależności od uczelni, ale ogólnie rzecz biorąc, wcześniejsze lata kursu skupią się na strukturze i funkcji zdrowego zwierzęcia. Obejmuje to zagadnienia takie jak anatomia i fizjologia oraz obejmuje naukę struktury i funkcji komórek, tkanek ciała, układów ciała i całego zwierzęcia.
W tym samym czasie dowiesz się o hodowli zwierząt (jak dbać o zwierzęta, w tym o tym, jak powinny być trzymane i karmione) i zaczniesz uczyć się podstawowych umiejętności klinicznych.
Umiejętności zawodowe i komunikacyjne są również wprowadzane na wczesnym etapie i kontynuowane przez pięć lat.
W późniejszych latach program nauczania koncentruje się bardziej na chorobie zwierząt i zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i kontrolą chorób.
Generalnie ostatni rok jest wolny od wykładów, a uczniowie mogą skoncentrować się na zastosowaniu klinicznym, obracając się w szeregu dyscyplin klinicznych.

WARSZAWA, BYDGOSZCZ, GDYNIA MEDYCYNA WETERYNARYJNA JEST DOSTĘPNA NA WIELU UCZELNIACH

Podjęcie stopnia weterynaryjnego jest stymulujące, wymagające i wyjątkowo satysfakcjonujące. Obciążenie pracą jest znaczne, a nacisk czasami może być dość intensywny; więc motywacja i poświęcenie dla wybranej kariery jest bardzo ważne.
Zabezpieczenie miejsca jest wysoce konkurencyjne. Wymagania akademickie są wysokie, ale będziesz również wymagał wykazania praktycznego doświadczenia zawodowego. Ze względu na dużą konkurencję o miejsca, osiągnięcie minimalnych ocen akademickich nie może zagwarantować, że zostaniesz wezwany na rozmowę kwalifikacyjną lub zaoferujesz miejsce.

Wymagania dotyczące Medycyny Weterynaryjnej na poziomie studiów regularnie prosi o wcześniejsze badania w mieszaninie fizyki, chemii, biologii i matematyki.

WETERYNARZ CZY LEKARZ, KAŻDY Z NICH UŻYWAŁ ELS, GDY STUDIOWAŁ. ELEKTORNICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – LUBLIN

Studenci zazwyczaj nie zwracali uwagi na to jak jest na uczelni, oby tylko zdobyli wymarzone wykształcenie, to się liczyło najbardziej. Jednak gdy kolejki do dziekanatu stały się nie lada problemem, wówczas świat akademicki podniósł rumor w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie zarządzania uczelnią i funkcjonowania na niej studentów. Z pomocą przyszła innowacyjna i bardzo rozwojowa elektroniczna legitymacja studencka ELS. Legitymacja ELS to plastikowa karta, wyglądem przypominająca do złudzenia kartę bankomatową. Docelowo ELS nie jest nią, jednak student ma w niej opcje płacenia za posiłki na stołówce. ELS to w pierwszej kolejności dokument, który umożliwia identyfikację studenta przez pracownika uczelni. Każdy student, ma dzięki ELS prawo do korzystania ze zniżek, takich jak: zniżka studencka na bilet pkp, zniżka studencka na bilet mzk, zniżka studencka na bilet pks, zniżka studencka na bilet do kina, zniżka studencka na bilet do muzeum, zniżka studencka na bilet do teatru, zniżka studencka na bilet na targi wystawowe, zniżka studencka na bilet na basen.

Wszystkie większe miasta Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin, Kielce, Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów, Częstochowa, Koszalin, Sopot, Olsztyn, Lublin, Gdańsk, Gdynia uznają ELS za dokument, poprzez który student może na ich terenie korzystać ze zniżek i ulg. Ciekawym elementem ELS jest hologram studencki na ELS, który jest wykonany w trójwymiarze. Naklejki studenckie na ELS są poszukiwane przez licznych w naszym kraju kolekcjonerów. Filatelistyka i nalepka na ELS stały się nieodłącznym ciałem.

Nalepki studenckie na ELS 31.10.19. Tylko teraz w bardzo przystępnej cenie! Kup ELS!