NAUKI ROLNICZE – WARSZAWA

Nauki rolnicze to elastyczny, interdyscyplinarny kierunek, który pomaga uczniom w poprawie ich rodzinnych gospodarstw rolnych; zakładać własne gospodarstwa; i kontynuować karierę w zakresie polityki, edukacji, badań lub działalności rolniczej. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu CALS do Nauk Rolniczych, nie ma „typowego studenta”. Studenci nauk rolniczych mają wielowymiarowe zainteresowania i chcą rozwijać się jako liderzy w dynamicznej i wspierającej społeczności akademickiej. Nauka o rolnictwie zapewnia przegląd rolnictwa, a także bardziej intensywne badania i praktyczne doświadczenie w jednym z sześciu koncentracji.

Zawód dla absolwenta nauk rolniczych

Ukończenie nauk rolniczych otwiera wiele dróg i daje wiele możliwości zatrudnienia.

 • Nauka o zwierzętach
 • Zarządzanie biznesowe i polityka
 • Edukacja i społeczeństwo
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Zrównoważone zarządzanie systemami przycinania
 • Produkcja żywności i marketing
 • Edukacja w rolnictwie
 • Rolnictwo organiczne
 • Rozszerzenie współpracy
  Crop Consultation
 • Ag. Biznes
 • Rolnictwo
 • General Business
 • Ogrodnictwo
 • Zasoby naturalne i środowisko (parki i rekreacja)
 • Badania
 • Produkcja żywności i marketing
 • Rolnictwo organiczne
 • Konsultacje dotyczące uprawy
 • Nauczyciel

Nauki rolnicze – czego się nauczymy, specjalizacje

Zrównoważone rolnictwo: żywność, rolnictwo i przyszłość
Wprowadzenie do agronomii i agroekologii oraz eksploracja czynników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wpływających na rolnictwo. Uczniowie uczestniczą w interaktywnych dyskusjach na temat systemów żywnościowych i bezpieczeństwa żywnościowego. Laboratoria obejmują wyjazdy terenowe do różnych upraw polowych, warzywnych i mlecznych oraz eksperymentalne działania mające na celu lepsze zrozumienie ważnych tematów zrównoważonego rolnictwa, w tym wielofunkcyjności i odporności.

Gospodarka rolna
Intensywne studia planowania, kierowania, organizowania i kontrolowania działalności rolniczej, z naciskiem na narzędzia analizy menedżerskiej i podejmowania decyzji. Tematy obejmują sprawozdania finansowe, analizy biznesowe, budżetowanie i pozyskiwanie, organizację i zarządzanie kapitałem, pracą, gruntami, budynkami i maszynami.

Zintegrowane zarządzanie szkodnikami
Wykłady łączą zasady zwalczania szkodników, ekologii i ekonomii w zarządzaniu szkodnikami w wielu systemach. Laboratorium składa się z ćwiczeń wzmacniających koncepcje prezentowane na wykładzie i demonstrujących techniki monitorowania szkodników oraz zastosowania technologii komputerowej w problemach zarządzania.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – NAUKI ROLNICZE WARSZAWA

Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest dostępna dla wszystkich studentów nauk rolniczych, wykładowców i pracowników danej uczelni. Jest ważny, dopóki posiadacz ELS kontynuuje aktywny status. Oprócz identyfikacji posiadaczy ELS, zapewnia ona również dostęp do różnych obszarów i działów w całym Kolegium, takich jak biblioteka, centrum komputerowe, centrum testowe, sala fitness i basen.

ELS to szereg zniżek i ulg. Wszyscy studenci posiadający ELS mają prawo do zniżki na bilet do kina, zniżki na wejście do teatru, do muzeum, zniżki na przejazd pkp, mzk. Miasta takie jak: Kraków, Warszawa, Poznań, Lublin, Częstochowa, Toruń, Białystok, Olsztyn, Kielce, Opole, Bydgoszcz już od dawna stosują na swoich uczelniach wyższych ELS. Elektroniczna legitymacja studencka ELS to nie tylko kawałek plastikowej karty, która pomaga otworzyć drzwi do poszczególnych pomieszczeń uczelni, czy też karta, która pomaga odnotować obecność studenta na auli wykładowej. ELS to także hologram studencki, który jest naklejony na jednej ze stron ELS w celu wskazania jej daty ważności i zabezpieczenia jej przed fałszerstwem. Naklejka studencka ELS lub jak kto woli Nalepka na ELS jest poszukiwana przez rzesze kolekcjonerów, którzy z duma umieszczają hologram studenckie na elektroniczną legitymację studencką ELS  w swoich klaserach.
Hologramy studenckie ELS z najnowszej kolekcji 31.03.19. już w sprzedaży!