PERFORMING AND MEDIA ARTS

Wykłady Performing and Media Arts zdobywają szerokie rozeznanie w performansach i mediach za pośrednictwem kilku rubryk: historii, teorii i krytyki; twórcze autorstwo (np. reżyserowanie scenografii lub ekranu, choreografia, pisanie dla performance i mediów); projekt; i ucieleśnione wykonanie (aktorstwo, taniec, ruch). Każda rubryka ma szeroki zasięg historyczny i geograficzny, obejmując teatr / performance, taniec / ruch i kino / media z każdego kontynentu i okresów, studiując i produkując dzieła sztuki od starożytności do współczesności. Wszyscy studenci korzystają z synergii między nauką a praktyką tańca i ruchu, żywego teatru i czasoprzestrzennych prac medialnych, pisania sztuk i scenariuszy, projektowania i technicznej realizacji w formach sztuki oraz krytycznego studium kanonów i tradycje każdej formy.

Do tego, specjaliści praktykują szereg metod i strategii interpretacyjnych, w tym teorii i praktyk działania i reżyserowania; badanie mowy i dialektów; projektowanie teorii i technologii; platformy medialne i produkcja; i humanistyczne i artystyczne formy dociekań. Majors są zachęcani do lokalizowania teatru, performance, ruchu / tańca, kina i mediów w ramach sprzymierzonych dziedzin humanistycznych i sztuk stosowanych poprzez udział w kursach z takich dziedzin, jak historia, historia sztuki, psychologia, literatura, historia architektury, muzyka i sztuki piękne. Bardzo zachęca się do nauki języków obcych.

MEDIALNA, LŚNI NA SZYI STUDENTA NICZYM GWIAZDA. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Elektroniczna legitymacja studencka ELS została wprowadzona na Polskie uczelnie w celu uporządkowania pewnych spraw, które bezpośrednio wpływały na funkcjonowanie studenta na uczelni, a które sprawiały że czuł się on osaczony i pełen niepewności. Stanie w kolejce w dziekanacie przeszło do historii dzięki ELS. Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest innowacyjną legitymacją, która posiada trójwymiarowy hologram studencki ELS.

Naklejka na legitymacje ELS, czy też jak nazywają ją studenci nalepka na ELS stała się obiektem poszukiwań przez licznych kolekcjonerów z takich miast, jak: Wrocław, Koszalin, Szczecin, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Białystok, Lublin, Toruń, Rzeszów, Suwałki, Katowice. ELS czyli elektroniczna legitymacja studencka bez hologramu studenckiego jest nieważna. Każdy student, który przebywa na uczelni bez ważnej legitymacji studenckiej ELS może zostać poproszony o jej opuszczenie. Dzięki legitymacji studenckiej ELS student ma prawo do licznych zniżek. Zniżki na bilet pkp, zniżki na przejazd mzk, zniżki na wejście do kina, zniżki na wejście do muzeum, zniżki na wejście do teatru, zniżki na wejście na targi wystawowe.

Naklejki studenckie ELS 31.03.19. tylko dla filatelistów/kolekcjonerów!