POLITYKA SPOŁECZNA

Polityka społeczna dotyczy sposobów, w jakie społeczeństwa na całym świecie zaspokajają ludzkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, edukacji, pracy, zdrowia i dobrego samopoczucia. Polityka społeczna dotyczy reakcji państw i społeczeństw na globalne wyzwania zmian społecznych, demograficznych i ekonomicznych oraz ubóstwa, migracji i globalizacji. Polityka społeczna analizuje różne role: rządów krajowych, rodziny, społeczeństwa obywatelskiego, rynku i organizacji międzynarodowych w zakresie świadczenia usług i wsparcia w całym cyklu życia od dzieciństwa do starości. Te usługi i wsparcie obejmują wsparcie dla dzieci i rodziny, edukację i edukację, mieszkalnictwo i odnawianie sąsiedztwa, utrzymanie dochodów i ograniczanie ubóstwa, wsparcie dla bezrobotnych i szkolenia, emerytury, opiekę zdrowotną i socjalną.

Polityka społeczna wyraźnie odnosi się do polityki społecznej i publicznej zarówno z perspektywy zaawansowanych systemów opieki społecznej, jak i krajów rozwijających się. Zwraca szczególną uwagę na różne konfiguracje podmiotów polityki publicznej (państwo, rodzina, rynek, społeczeństwo obywatelskie) zaangażowanych w zapewnienie opieki społecznej w różnych kontekstach.

WARSZAWA, SZCZECIN, POZNAŃ, GDAŃSK – GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLITYKA SPOŁECZNA?

Podejście uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od miasta studiowania, do polityki społecznej i publicznej obejmuje szerokie interdyscyplinarne rozumienie warunków, instytucji i mechanizmów zmiany społecznej, czerpiąc z perspektyw antropologii, kryminologii, demografii, ekonomii, politologii, socjologii i rozwoju.

Polityka społeczna kładzie nacisk na umiejętności analityczne i koncepcyjne niezbędne do badania problemów społecznych, analizowania sposobu wdrażania polityk społecznych oraz oceny (pozytywnych i negatywnych) konsekwencji tych polityk, w różnych obszarach tematycznych, a także w zakresie wysokich, średnich i kraje o niskich dochodach.

SPOŁECZEŃSTWO ICH POTRZEBUJE. HOLOGRAMY STUDENCKIE ELS I ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Świat filatelistyki był dosyć przewidywalny i stawał się coraz bardziej skostniały w swej strukturze, dopóki nie wkroczyła w jego ramy elektroniczna legitymacja studencka ELS. Legitymacja studencka ELS pełna jest zalet, z jednej strony pomaga studentom w ich identyfikacji, pomaga wejść do wielu pomieszczeń uczelni, pomaga dokonać zakupu biletu pkp ze zniżką, pomaga uzyskać zniżki także na bilet mzk. Zniżki to ogólnie domena ELS. Tańszy bilet do kina, bilet do muzeum, bilet do teatru, a także tańszy bilet na basen i na targi wystawowe, to wszystko możliwe jest dzięki ELS. Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest wielofunkcyjna. Można dzięki niej zalogować się w systemie odnotowującym obecność studenta na wykładzie, co mocno przyspieszy rozpoczęcie wykładów, gdyż wykładowca nie będzie musiał sprawdzać obecności. ELS umożliwia także korzystanie z biblioteki, drukarki, hali sportowej, wystarczy zbliżyć legitymację ELS do czytnika.

Filateliści powzięli sobie za cel zebrać jak największą liczbę hologramów studenckich ELS. Wyszukują je wpisując w internecie następujące zdania: nalepka na ELS, naklejka studencka ELS, hologram studencki ELS. Wszyscy zachwycają się ELS z powodu jej wyglądu, gdyż jest trójwymiarowa. Nalepki studenckie ELS zawierają datę ważności, która jest naniesiona na legitymację laserowo. Bez ELS legitymacja studencka jest nieważna.

Hologramy studenckie ELS tylko dla kolekcjonerów. Najnowsza kolekcja 31.03.19 już czeka!