PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA – SZCZECIN

Rozwój człowieka wyrósł z globalnych dyskusji na temat powiązań między wzrostem gospodarczym a rozwojem w drugiej połowie XX wieku. Na początku lat 1960 były coraz głośniejsze rozmowy o zdetronizowaniu PKB. Wzrost gospodarczy wyłonił się zarówno jako wiodący cel ale także jako wskaźnik postępu narodowego w wielu krajach. Chociaż PKB nie miał być stosowany jako miara dobrego samopoczucia. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych debata na temat rozwoju rozważała wykorzystanie alternatywnych celów wykraczających poza PKB, w tym położenie większego nacisku na zatrudnienie, a następnie redystrybucja wraz z rozwojem, a następnie na to, czy ludzie spełnili podstawowe potrzeby.

Pomysły te utorowały drogę do rozwoju ludzkiego, polegającego na rozszerzeniu bogactwa ludzkiego życia, a nie tylko na bogactwie gospodarki, w której żyją ludzie. Jest to podejście, które koncentruje się na tworzeniu uczciwych możliwości i wyborów dla wszystkich ludzi. W jaki sposób te pomysły łączą się w podejście do rozwoju człowieka?

NIEWAŻNE CZY TO WARSZAWA CZY SZCZECIN PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA KONCENTRUJE SIĘ NA TYM SAMYM

Podejście do rozwoju człowieka koncentruje się na poprawie jakości życia ludzi, zamiast zakładać, że wzrost gospodarczy automatycznie doprowadzi do większych szans dla wszystkich. Wzrost dochodów jest ważnym środkiem rozwoju, a nie celem samym w sobie.
Możliwości: Rozwój człowieka polega na zapewnieniu ludziom większej swobody i szans na życie, które cenią. W efekcie oznacza to rozwijanie umiejętności ludzi i dawanie im szansy na ich wykorzystanie. Na przykład kształcenie dziewczyny może zwiększyć jej umiejętności, ale jest mało przydatne, jeśli odmawia się jej dostępu do miejsc pracy lub nie ma umiejętności na lokalnym rynku pracy. Poniższy schemat przedstawia aspekty rozwoju człowieka, które są fundamentalne (to jest stanowią podstawową część ludzkiego rozwoju); i aspekty, które są bardziej kontekstowe (to jest pomagają stworzyć warunki, które pozwalają ludziom się rozwijać). Trzy podstawy rozwoju ludzkiego to życie w zdrowiu i kreatywności, wiedza i dostęp do zasobów potrzebnych do godnego poziomu życia. Wiele innych aspektów jest również ważnych.

BEZ ROZWOJU CZŁOWIEKA NIE BYŁOBY ROZWOJU ELS. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – SZCZECIN

Większość uczelni wyższych, po bardzo zaawansowanych dyskusjach w świecie akademickim opowiedziała się za wprowadzeniem ELS w ramy funkcjonowania i komunikacji między studentami, a uczelnią. Elektroniczna legitymacja studencka ELS przyczynia się do licznych zniżek, z których student ma prawo korzystać. Zniżki na przejazd liniami pkp i mzk, zniżki na bilet na basen, zniżki na bilet do kina, zniżki na wejście do teatru, ulgi na wejście na targi wystawowe, zniżki na bilet do muzeum. Wszystkie zniżki i ulgi są ważne, jeśli student posiada ważną legitymację studencką ELS.

Ważność ELS jest określana poprzez hologram studencki ELS, na którym widnieje naniesiona laserowo data ważności. ELS i nalepka studencka ELS uzupełniają się wzajemnie, gdyż jedno bez drugiego nie ma większego znaczenia. Oczywiście odmiennego zdania są kolekcjonerzy nalepek studenckich, który zbierają naklejki na ELS, wkładając je w miejsce znaczków pocztowych w swoich klaserach. Naklejki studenckie ELS są trójwymiarowe i z tego tytułu budzą tak wielkie zainteresowanie wśród filatelistów.

Naklejki na legitymację studencką ELS w nowej, bardzo przystępnej cenie. Kup nie zwlekaj!