RELIGIOZNAWSTWO – WROCŁAW

Akademickie studium religii, jakie znamy dzisiaj, można prześledzić w XIX-wiecznym spotkaniu zachodnich uczonych i teologów z kulturami spoza Zachodu. W Stanach Zjednoczonych wydziały religioznawstwa zaczęły pojawiać się na uniwersytetach publicznych, poczynając od końca lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. American Academy of Religion, wybitne stowarzyszenie naukowców z religioznawstwa w Ameryce Północnej, zostało utworzone w 1964 roku i ma obecnie ponad 11 000 członków, w tym wykładowców i absolwentów szkół wyższych, uniwersytetów i szkół bóstw w całej Ameryce Północnej, Azji, Afryce i Europie. Dzisiaj wydziały religii i religioznawstwa są integralną częścią oddziałów humanistycznych w kampusach uniwersyteckich i uniwersyteckich w całych Stanach Zjednoczonych, promując dalsze zrozumienie i docenienie wielu sposobów, w jakie ludzie wyrażają się w modach, które można nazwać „religijnymi”.

RELIGIOZNAWSTWO – CZEGO DOTYCZY

Akademickie studium religii jest z natury interdyscyplinarną dziedziną obejmującą tekstowe studia świętych tekstów, studiów językowych, sztuki, historii, filozofii, antropologii, polityki, ekonomii, socjologii, psychologii, literatury porównawczej i literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, płci i studia etiologiczne, studia prawnicze i inne podejścia w celu lepszego zrozumienia, porównania, interpretacji i analizy tych przekonań, praktyk, tradycji, społeczności, artefaktów i innych zjawisk, które nazywamy „religijnymi”.

Religia może inspirować i prowokować, jednoczyć i polaryzować. Jest to podstawowy wyraz dążenia ludzkości do znalezienia sensu i celu. Zrozumienie tego zjawiska pomaga nam w badaniu najbardziej podstawowych pytań naszego istnienia..

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – WROCŁAW, KIERUNEK RELIGIOZNAWSTWO TEŻ Z NIEJ KORZYSTA

Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest pełna możliwości. Każdy student ma prawo do licznych zniżek, ulg i w pełni z nich korzysta nie tylko na terenie uczelni. ELS pozwala w pierwszej kolejności zidentyfikować studenta. Każdy pracownik uczelni może dokonać identyfikacji poprzez sprawdzenie legitymacji studenta. Ważnym jest, aby legitymacja studencka ELS posiadała ważny hologram studencki, który obowiązkowo musi być przyklejony w miejscu do tego przeznaczonym. Naklejka studencka ELS jest do zmiany z początkiem każdego nowego semestru. Student sam musi odkleić naklejkę ELS co nie jest łatwe i należy to czynić przy pomocy ciepłego powietrza, np. z suszarki do włosów. ELS i nalepka studencka na ELS uzupełniają się wzajemnie, jedno bez drugiego nie ma dla studenta większej wartości.

Inaczej rzecz ma się w świecie filatelistyki, gdzie kolekcjonerzy chętnie zakupują hologramy studenckie ELS w celach kolekcjonerskich, wówczas rzecz jasna, elektroniczna legitymacja studencka ELS jako plastikowa karta na nic im się nie przyda, a naklejka na ELS wręcz przeciwnie, ubogaci ich klasery. Cała Polska kocha Hologramy studenckie ELS! Miasta takie jak Wrocław, Kielce, Kraków, Bydgoszcz, Częstochowa, Lublin, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Olsztyn, Białystok, Sopot, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź tętnią wymianami ELS między kolekcjonerami. Każdy student dzięki ELS ma prawo korzystać z licznych zniżek i ulg. Zniżki na bilet do kina, zniżki na bilet na basen, zniżki na bilet do teatru, zniżki na bilet do muzeum, zniżki na bilet na targi wystawowe, to wszystko daje elektroniczna legitymacja studencka ELS i nalepka na ELS.

Cała Polska kolekcjonuje hologramy studenckie ELS 31.03.19. twój ELS już na ciebie czeka!