STATYSTYKA

Statystyka , nauka zbierania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych . Rządowe zapotrzebowanie na dane spisowe, a także informacje o różnych działaniach gospodarczych zapewniły znaczną część wczesnego bodźca dla statystyki. Obecnie potrzeba przekształcenia dużej ilości danych dostępnych w wielu zastosowanych dziedzinach w użyteczne informacje pobudziła zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zmiany w statystykach.

Dane to fakty i liczby, które są gromadzone, analizowane i podsumowywane w celu prezentacji i interpretacji. Dane mogą być klasyfikowane jako ilościowe lub jakościowe.Dane ilościowe mierzą albo ile lub ile z nich, oraz dane jakościowe zawierają etykiety lub nazwy dla kategorii podobnych przedmiotów. Załóżmy na przykład, że konkretne badanie interesuje się cechami takimi jak wiek, płeć, stan cywilny i roczny dochód dla próby 100 osób. Te cechy będą nazywane zmienne badania , a wartości danych dla każdej zmiennej będą powiązane z każdą osobą. Przy 100 osobach i 4 zmiennych zbiór danych miałby 100 x 4 = 400 pozycji. W tym przykładzie wiek i roczny dochód są zmiennymi ilościowymi; odpowiednie wartości danych wskazują ile lat i ile pieniędzy dla każdej osoby.

WROCŁAW, WARSZAWA CZY GDAŃSK, STATYSTYKA PRZYDA SIĘ WSZĘDZIE

Przykładowe metody badań są wykorzystywane do gromadzenia danych z badań obserwacyjnych, a eksperymentalne metody projektowania są wykorzystywane do gromadzenia danych z badań eksperymentalnych. Kiedy statystycy wykorzystują dane z próby – tj. Podzbioru populacji – do wypowiadania się na temat populacji, wykonują wnioskowanie statystyczne . Ocena i testowanie hipotezy są procedurami stosowanymi do wnioskowania statystycznego . Dziedziny takie jak opieka zdrowotna, biologia , chemia , fizyka , edukacja, inżynieria, biznes i ekonomia szeroko korzystają z wnioskowania statystycznego.

STATYSTYCZNIE, TO ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS JEST W STANIE ZWIĘKSZYĆ MOTYWACJĘ DO NAUKI U STUDENTA, KTÓRY CENI SOBIE PRZEDE WSZYSTKIM WYGODĘ I ZNIŻKI

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to w pierwszej kolejności dokument, który pomaga w identyfikacji osoby, która ją posiada. Inne ważne funkcje ELS to możliwość odnotowywania obecności studenta na wykładzie, możliwość płacenia na stołówce, możliwość korzystania z biblioteki, możliwość logowania się do systemu ELS w celu sprawdzenia oceny za dany egzamin, czy też sprawdzenia gdzie i kiedy odbędzie się dany wykład. ELS to plastikowa karta podobna wyglądem do karty bankomatowej. Posiada na jednej ze stron hologram studencki na ELS. Naklejka studencka na ELS jest trójwymiarowa i ma naniesiona laserowo datę ważności. Nalepki studenckie na ELS są do kupienia na stronach internetowych, które specjalizują się w ich sprzedaży. Legitymacja studencka ELS bez naklejki na ELS jest nieważna i student, który nie będzie mógł okazać legitymacji wraz z naklejką na ELS zostanie z uczelni wyproszony.

Hologramy studenckie w połączeniu z elektroniczną legitymacją studencką ELS tworzą dokument dzięki któremu student ma prawo do zniżek. Zniżki na bilety pkp, zniżki na bilety mzk, zniżki na bilet do kina, zniżki na bilet na basen, zniżki na bilet do teatru, zniżki na bilet na targi wystawowe. Wszystkie te ulgi i zniżki są możliwe właśnie dzięki ELS. Miasta Poznań, Warszawa, Katowice, Szczecin, Częstochowa, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Rzeszów, Wrocław, Kielce, Sopot, Gdańsk, Gdynia, w pełni respektują używanie przez studentów ELS na ich terenie.

Hologramy studenckie ELS 31.03.19 tylko teraz w bardzo promocyjnej cenie. Kup dziś!