TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – SZCZECIN

Zapewnienie rosnącej liczbie ludności na świecie odpowiedniego pożywienia jest jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością w XXI wieku. Uczelnie wyższe, które prowadzą wykłady na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka przygotowują studentów na stanowiska kierownicze w przemyśle spożywczym, akademickim i rządowym. Programy badawcze mają na celu poszerzenie wiedzy na temat biologicznych, mikrobiologicznych, chemicznych, fizycznych, sensorycznych, odżywczych i inżynieryjnych właściwości żywności i napojów.

Technologia żywności Warszawa, Chorzów, Zielona Góra – czy wszędzie nauka wygląda podobnie?

Studenci na tym kierunku, niezależnie od miasta zdobywają umiejętności i rozwijają wiedzę niezbędną do wniesienia znaczącego wkładu w zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznych, zdrowych, niedrogich i zrównoważonych dostaw żywności. Wykładowcy i studenci są zaangażowani w najnowsze badania mające na celu:

  • Zidentyfikowanie i zapobieganie epidemiom chorób przenoszonych przez żywność.
  • Opracowanie i udoskonalenie metody konserwacji, aby zwiększyć dostępną podaż żywności.
  • Ocenę roli owoców i warzyw w zapobieganiu nowotworom.
  • Zmniejszenie straty składników odżywczych podczas przetwarzania, przechowywania i transportu żywności.
  • Poprawę skuteczności wzmacniania żywności.
  • Rozwijania pożywienia, które pewnego dnia może podróżować na inne planety z astronautami.

Nauka o żywności zapewnia zintegrowany program nauczania, który łączy podstawową naukę z bardziej stosowanymi aspektami nauki o żywności. Ta opcja obejmuje podstawowe kursy z zakresu mikrobiologii i bezpieczeństwa żywności, przetwórstwa żywności i inżynierii, chemii żywności i składników żywności oraz sensorycznej oceny żywności.

JEJ SIĘ NIE JE ALE MOŻNA PRZY JEJ UŻYCIU POŻYWIENIE KUPIĆ. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – SZCZECIN

Wszystko co człowiek robi niesie za sobą ryzyko niepowodzenia. Tak wiele rzeczy ludziom po prostu się nie udaje. Wiele projektów okazuje się być niewypałami. Wszystko to zdecydowanie nie dotyczy ELS. Elektroniczna legitymacja studencka ELS jest w pełni udanym projektem. Jej wprowadzenie na uczelnie wyższe okazało się być strzałem w dychę. Wszelki chaos i nieład związany z funkcjonowaniem studentów i pracowników na uczelni został zniwelowany niemalże do zera wraz z momentem wprowadzenia ELS. Elektroniczna legitymacja studencka jest w głównej mierze dokumentem, który wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo na uczelni. Objawia się to poprzez możliwość dokonania identyfikacji każdego kto jest w posiadaniu ELS. Osoby, które nie posiadają legitymacji studenckiej ELS są proszone o opuszczenie uczelni. Elektroniczna legitymacja studencka ELS to nie tylko identyfikacja ale także szereg funkcji.

Otwieranie drzwi, sprawdzenie ocen, sprawdzanie gdzie i kiedy odbędą się dane wykłady, czy też egzaminy, to wszystko i jeszcze więcej możliwe jest dzięki ELS. Wykładowcy nie muszą sprawdzać listy obecności, gdyż dzięki ELS student ma możliwość odnotowania swojej obecności na wykładzie przykładając kartę do czytnika. ELS to liczne zniżki i ulgi. Ulga na bilet do kina, ulga na bilet pkp, ulga na bilet mzk, ulga na bilet do teatru, ulga na bilet na basen. Właśnie zniżki i ulgi tak mocno wpływają na ogólną bardzo dobrą opinię studentów o ELS. Elektroniczna legitymacja studencka ELS byłaby nieważna gdyby nie hologram studencki, który w internecie można zakupić na jednej ze stron, która się tym zajmuje. Nalepka na ELS stała się skarbem dla wielu kolekcjonerów. Dziś ta trójwymiarowa naklejka studencka króluje w świecie filatelistyki. Miasta takie jak Wrocław, Poznań, Szczecin, Kraków, Bydgoszcz, Lublin, Toruń, Olsztyn, Białystok, Suwałki, Rzeszów, mocno promują ELS na swoich uczelniach.

Wszystko już jasne! Hologramy studenckie ELS 31.03.19 w nowej, niższej cenie!