TERAPIA ZAJĘCIOWA – SOPOT

Terapeuci zajęciowi traktują osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną, tworząc indywidualne programy leczenia, które mogą pomóc pacjentom lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami.

Terapia zajęciowa na uniwersytecie zasadniczo ma na celu zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych do spełnienia powyższych warunków.

Kursy terapii zajęciowej są skierowane do tych, którzy chcą praktykować jako terapeuci zajęciowi.
Aby zarejestrować się jako terapeuta zajęciowy, osoby muszą ukończyć odpowiednie studia licencjackie lub podyplomowe. Po ukończeniu absolwenci są zarejestrowani w NFZ.

Stopnie terapii zajęciowej są bardzo praktyczne, ponieważ studenci spędzają większość czasu na stażach klinicznych.

Wymagania wstępne różnią się w zależności od uczelni. W przypadku studiów podyplomowych studenci są na ogół zobowiązani do posiadania odpowiedniego stopnia i potrafią wykazać zrozumienie Terapii Zajęciowej w praktyce.

CZY TO WARSZAWA, KRAKÓW CZY SOPOT TERAPIA ZAJĘCIOWA JEST BARDZO POTRZEBNA

Stopnie Terapii Zajęciowej zazwyczaj prowadzą do profesjonalnej akredytacji i jako takie większość nabytych umiejętności jest związana z pracą w terenie. W związku z tym należy spodziewać się szeregu umiejętności, w tym:

  • Jak korzystać ze specjalnego sprzętu, takiego jak wózki inwalidzkie i podnośniki
  • Projektowanie adaptacji do warunków życia
  • Jak rozwijać i zarządzać grupami terapeutycznymi
  • Zdolności do porozumiewania się

Biorąc pod uwagę, że większość studiów licencjackich z zakresu Terapii Zajęciowych prowadzi do profesjonalnej akredytacji, studia podyplomowe w tej dziedzinie są zwykle przyspieszonymi programami dla studentów z dyplomem z innego przedmiotu.

Kursy są bardzo specyficzne, więc uczniowie zazwyczaj praktykują jako terapeuci zajęciowi.
Wzrasta zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych, więc szanse na uzyskanie zatrudnienia na poziomie zawodowym po kursie są wysokie.

INNOWACYJNA, BARDZO NOWOCZESNA LEGITYMACJA. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – SOPOT

Elektroniczna legitymacja studencka ELS to narzędzie bez którego student nie mógłby zostać zidentyfikowany, nie miałby dostępu do wielu pomieszczeń, takich jak biblioteka, stołówka, hala sportowa, szatnia. ELS to także narzędzie, które pozwala studentom odnotować swoją obecność na zajęciach, wykładach, egzaminach. ELS pomaga studentom także w uzyskaniu ulgi i zniżki na różnego rodzaju rzeczy. Zniżki na targi studenckie, zniżki na wejście do muzeum, zniżki na wejście do kina, zniżki na wejście na basen, zniżki na wejście na targi, zniżki na bilet mzk, zniżki na bilet pkp, zniżki na bilet pks. Oczywiście zniżki studenci mogą uzyskać w Wrocław, Kraków, Poznań, Szczecin, Lublin, Płock, Olsztyn, Sopot, Gdańsk, Gdynia, Tarnów, Łódź, Katowice, Częstochowa, Kielce, Białystok, wszystkie te miasta popierają ideę udzielania studentom zniżek i ulg na ich terenie.

Elektorniczna legitymacja studencka ma swoją datę ważności. Hologram studencki ELS, to właśnie na nim widać datę ważności 31.03.19. Nalepki studenckie ELS wyglądem przypominają znaczki pocztowe, jednak różni je to, że naklejka ELS jest trójwymiarowa. Kolekcjonerzy z całego kraju lubią wymieniać między sobą hologramy studenckie ELS. Filatelistyka i jej świat lubi co  jakiś czas wprowadzić w swoje szeregi coś nietypowego, przyciągającego uwagę i budzącego podziw. Hologramy na ELS w pełni pasują do wszystkich tych cech.

Naklejki studenckie na ELS 31.03.19. w sprzedaży od dziś. Kup ELS! Zrób to dziś!