Województwo podlaskie – wykaz uczelni

Siedziba władz wojewódzkich jest Białystok. Na terenie województwa znajdują się uczelnie publiczne oraz niepubliczne, a także seminaria duchowne. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i zaocznym. Najwięcej studentów przybywa do miasta Białystok i tam mieści się siedziba większości uczelni wyższych.

Naklejki na legitymację hologramy kolekcjonerskie październik 2019

Poniżej przedstawiamy listę uczelni województwa podlaskiego z podziałem na miasta:

Białystok

 • Politechnika Białostocka – PB
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – UM
 • Uniwersytet w Białymstoku – UB
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – NWSP
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku – Wydział Pedagogiczno-Instrumentalny – UMFC
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku – WSAP
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku – WSE
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – WSFiZ
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku – WSM
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku – WSM
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – WSWFiT

Łomża

 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – PWSIP
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży – WSA
 • Uczelnia Jańskiego w Łomży – UJ

Suwałki

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – PWSZ

Siemiatycze

 • Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach – NSW

Białowieża

 • Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk – ZBS