Województwo lubelskie – wykaz uczelni

Głównym miastem w rejonie, a jednocześnie centrum naukowym jest Lublin. tutaj siedzibę maja uniwersytety i tutaj zamieszkuje większość studentów. W województwie lubelskim studenci mogą studiować na uniwersytetach, politechnice, w szkołach medycznych. Nauka odbywa się w różnych trybach, możliwe jest także kształcenie podyplomowe.

Zobacz nowe hologramy kolekcjonerskie 31.10.19 i kup najnowszą naklejkę els już teraz!

Wykaz uczelnie województwa lubelskiego według miast przedstawiamy poniżej:

Lublin

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – UP
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – UMCS
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – KULJP2
 • Politechnika Lubelska – PL
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – WSPiA
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UM
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – WSEiI
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – WSNS
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie – WSSP
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Ośrodek Regionalny w Lublinie – AHE
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk – IA
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki – IMW
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Lublinie – WSP
 • Wydział Nauk Społecznych KUL we współpracy z Instytutem Naukowym MED-KONCEPT – WNS

Chełm

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – PWSZ
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie – WSSM
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Chełmie – SW

Zamość

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – WSZiA
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu – PWSZ
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu – WSHE

Biała-Podlaska

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – BIP
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Filia w Białej Podlaskiej – AWF

Puławy

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy – IUNG
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – PIWET
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Zamiejscowy w Puławach – UMCS

Dęblin

 • Lotnicza Akademia Wojskowa – LAW

Ryki

 • Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach – LSW