UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Białystok UMB naklejki kolekcjonerskie na legitymację

UNIWERSYTET MEDYCZNY – BIAŁYSTOK

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) to publiczna uczelnia medyczna, która funkcjonuje od 1950 roku. Do 2008 roku znana była pod nazwą Akademii Medycznej w Białymstoku. Obecnie uczelnia składa się z trzech wydziałów. Są to: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku studiuje 5000 studentów, w tym ponad 300 w języku angielskim. Uczelnia wydaje dwa czasopisma: obecne na Liście Filadelfijskiej – Advances in Medical Sciences oraz Progress in Health Sciences, które znajduje się na liście MNiSW.

CO OFERUJE UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU?

Studenci na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kształcą się na 14 różnych kierunkach w ramach 3 wydziałów. Unikatowymi kierunkami na UMB są Logopedia z Fonoaudiologią i Elektroradiologia II stopnia. Uczelnia oferuje zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia jak i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe i doktoranckie. Dodatkowo UMB prowadzi liczne podyplomowe kursy specjalizacyjne dla kadry medycznej. Zapleczem uczelni do prowadzenia badań jest nowoczesne  Centrum Medycyny Doświadczalnej (CMD) Uniwersytetu Medycznego, które funkcjonuje od 2006 roku oraz Euroregionalne Centrum Farmacji i Centrum Badań Innowacyjnych. Studenci mogą też przystąpić do licznych kół naukowych i organizacji studenckich, w ramach których realizowane są badania kliniczne i konferencje naukowe.

REKRUTACJA NA UCZELNIĘ

Proces rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – jej zasady i harmonogram  szczegółowo został opisany na stronie internetowej uczelni. W zależności od rodzaju zdawanej matury, kandydata obowiązują inne podstawy przyjęcia. Rejestracja odbywa się internetowo przez IRK – system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta oraz upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego. Po upływie tego czasu, należy dokonać prolongaty jej ważności.

Białystok UMB – hologramy kolekcjonerskie na legitymację ELS 31-03-2019 już do kupienia!