UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

Uniwersytet w Białymstoku hologramy kolekcjonerskie

UwB – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet w Białymstoku (UwB) to państwowa szkoła wyższa mieszcząca się w Białymstoku, która funkcjonuje od 1997 roku. UwB owstał w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Obecnie uczelni kształci się prawie 12 tysięcy studentów. Szczególną renomą na Uniwersytecie w Białymstoku cieszy się Wydział Prawa – kierunek prawo w 2012 roku został uhonorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytułem „Najlepszego kierunku studiów”.

DLACZEGO UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU?

Uczelnia poza studiami w języku polskim oferuje nauczanie w języku rosyjskim i angielskim. Nauczanie odbywa się na 30 kierunkach w ramach 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie.Uczelnia ma  11 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka. UwB rozwija też współpracę międzynarodową – ma podpisanych ponad 60 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus+ współpracuje z blisko 130 wyższymi szkołami partnerskimi z państw Unii Europejskiej, a także z uniwersytetami w Turcji i Szwajcarii.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA STUDIA NA UwB?

Zasady rekrutacji na studia, katalog oferowanych kierunków, podstawowe informacje dotyczące rejestracji oraz wymagania dla kandydatów na studia szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej uczelni. Podstawą kwalifikacyjną na studia są wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów wymaganych dla danego kierunku. Rejestracja na studia odbywa się internetowo – przez system IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA UNIWERSYTECIE W BIAŁYMSTOKU

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje tożsamość studenta. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i promocji. Jest ona ważna przez semestr akademicki. Po upływie tego czasu ważności legitymacji ELS należy prolongować.

UwB Białystok – hologram kolekcjonerski 31.03.19 już w sprzedaży!