AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

ATH Bielsko-Biała naklejki na legitymację studencką ELS

 

ATH W BIELSKU-BIAŁEJ – INFORMACJE PODSTAWOWE

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej to publiczna szkoła wyższa, która swą działalność prowadzi od 2001 roku. Uczelnia powstała z przekształcenia filii Politechniki Łódzkiej. Obecnie w skład uczelni wchodzi pięć wydziałów. Są to: Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Zarządzania i Transportu, Humanistyczno-Społeczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Przy uczelni działa też Studium Języków Obcych ATH, Wydawnictwo ATH oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

OFERTA AKADEMII

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oferuje siedemnaście kierunków studiów na pięciu wydziałach. W ofercie uczelni znajdują się zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia, jak i studia podyplomowe oraz doktoranckie i podyplomowe. Uczelnia prowadzi też szereg szkoleń, które umożliwiają pogłębianie wiedzy i rozwój zainteresowań studentów. Na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej prowadzone są też badania naukowe. ATH realizuje program Erasmus+, w ramach którego studenci mają możliwość uczestniczenia w wymianie zagranicznej w ramach studiów lub praktyk.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA STUDIA?

Podstawą kwalifikacji na studia na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej są wyniki z egzaminów maturalnych z przedmiotów wymaganych na konkretnych kierunkach. Rekrutacja na studia odbywa się on-line. Harmonogram i zasady rekrutacji oraz szczegółowe wymagania dla kandydatów na studia zamieszczone zostały na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS dokument, który weryfikuje tożsamość studentów. Potwierdza też status studenta i upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego. Po upływie tego czasu, należy dokonać prolongaty ważności legitymacji.

ATH Bielsko-Biała – kup hologramy na legitymację dla kolekcjonerów 31.03.2019 r.