UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

UKW Bydgoszcz naklejki na legitymację ELS dla kolekcjonerów

UKW BYDGOSZCZ – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) to publiczna uczelnia wyższa w Bydgoszczy, która swą działalność rozpoczęła w 2005 roku, jednak tradycja uczelni sięga 1969 roku. Obecnie na uczelni studiuje około 10 tysięcy studentów. W skład UKW wchodzi 7 wydziałów. Są to: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Edukacji Muzycznej, Humanistyczny, Matematyki, Fizyki i Techniki, Nauk Przyrodniczych, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki oraz Pedagogiki i Psychologii. Poza wydziałami na uczelni działają jednostki międzywydziałowe jak Studium Języków Obcych i Studium Praktyk Zawodowych oraz jednostki ogólnouczelniane takie jak: Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego i Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

OFERTA DYDAKTYCZNA UKW W BYDGOSZCZY

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kształci studentów na niemal 50 kierunkach i około 100 specjalnościach. W ofercie dydaktycznej uczelni znajdują się studia licencjackie i inżynierskie, studia magisterskie uzupełniające oraz studia doktoranckie. Na UKW możliwe jest też podjęcie studiów podyplomowych na prawie 40 kierunkach. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w licznych uczelnianych kołach naukowych. UKW rozwija też współpracę zagraniczną. Bierze udział m.in. w programie Erasmus+, który pozwala studentom na udział w wymianie międzynarodowej.

REKRUTACJA NA UKW

Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji na studia na UKW w Bydgoszczy można zdobyć poprzez kontakt z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich uczelni. Rekrutacja rozpoczyna się od rejestracji internetowej –  w systemie rekrutacyjnym UKW. Kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną. Na niektóre kierunki kandydaci muszą przystąpić do egzaminów wstępnych. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest studentom po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS potwierdza status studenta i potwierdza jego tożsamość. Upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może też pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności ELS.

UKW Bydgoszcz – naklejki na legitymacje els dla kolekcjonerów 31-03-19 r. już w sprzedaży!