UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

UTP Bydgoszcz hologramy ELS sprzedaż dla kolekcjonerów

UTP BYDGOSZCZ – INFORMACJE PODSTAWOWE

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) jest państwową uczelnią wyższą w Bydgoszczy. Początki uczelni sięgają 1951 roku, kiedy powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Obecnie UTP składa się z 7 wydziałów, na których kształci się ponad 8 tysięcy studentów.

UTP BYDGOSZCZ – OFERTA DYDAKTYCZNA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kształci studentów na 7 wydziałach oferując około 30 możliwych do wyboru kierunków. Przy uczelni działają też jednostki międzywydziałowe: Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. oraz ogólnouniwersyteckie: Biblioteka Główna, Wydawnictwa Uczelniane i Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii. Uczelnia ściśle współpracuje z najlepszymi firmami zarówno regionalnymi jak i międzynarodowymi takimi jak: Pesa S.A., SOLBET, NOKIA czy INTEL. UTP w Bydgoszczy oferuje studentom możliwość udziału w wymianie międzynarodowej na studia lub na praktykę w ramach programu Erasmus+.

REKRUTACJA NA STUDIA NA UTP

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbywa się przez internet – za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na stronie internetowej uczelni oraz stronie IRK znajdują się wszystkie informacje dotyczące rejestracji na studia, procesu rekrutacji oraz katalogu oferowanych kierunków. W celu lepszego zapoznania kandydatów z ofertą uczelni, UTP organizuje “Drzwi Otwarte”, w czasie których zainteresowani studiowaniem na UTP mogą lepiej poznać ofertę dydaktyczną uczelni oraz środowisko akademickie. Na stronie internetowej uczelni znajduje się również stworzony specjalnie dla kandydatów informator UTP.

LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka to system weryfikacji tożsamości studentów. Legitymację ELS otrzymuje każdy student po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Upoważnia ona studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Legitymacja może pełnić funkcję karty bibliotecznej, karty miejskiej oraz karty płatniczej. Legitymacja ważna jest semestr. Po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty ELS.

UTP Bydgoszcz: kup nowe naklejki na legitymacje els dla kolekcjonerów 31-03-19 r.