WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ – AKADEMIA WSB

Dąbrowa Górnicza Akademia WSB naklejki kolekcjonerskie na legitymację studencką

AKADEMIA WSB – PODSTAWOWE INFORMACJE

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która od 15 kwietnia 2018 roku funkcjonuje jako Akademia WSB to niepubliczna uczelnia akademicka, która powstała w 1995 roku. W rankingu szkół wyższych – Perspektywy 2018 – Akademia WSB znalazła się na 6. miejscu w Polsce.

OFERTA DYDAKTYCZNA AKADEMII WSB

Uczelnia realizuje programy studiów I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Olkuszu, Żywcu oraz Krakowie. W ofercie Akademii WSB znajdują się też interdyscyplinarne studia doktoranckie, studia Executive MBA i MBA oraz studia podyplomowe. Poza bogatą ofertą dydaktyczną, na uczelni działa wiele kół naukowych, które sprzyjają rozwojowi zainteresowań studentów Akademii WSB. W ramach uczelni funkcjonują takie ośrodki i inicjatywy jak: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy, Europejska Szkoła Języków Obcych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Akademia WSB rozwija też współpracę zarówno z przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej jak i uczelniami. Obecnie ma zawartych ponad 700 umów z partnerami krajowymi i  280 umów z partnerami zagranicznymi.

REKRUTACJA NA AKADEMIĘ WSB

Rejestracja kandydatów na Akademię WSB odbywa się on-line. Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia w Akademii WSB jest kolejność zgłoszeń. W przypadku tej uczelni wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia, ale osoby które uzyskały bardzo dobre  wyniki mogą uzyskać stypendium. Formularz online, oferta uczelni oraz harmonogram rekrutacji i niezbędne wskazówki rejestracji są szczegółowo opisane na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który poświadcza status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata legitymacji ELS.

Akademia WSB Dąbrowa Górnicza – naklejki na legitymację els 31-03-19 r. dla kolekcjonerów!