AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU

AWFisS Gdańsk oryginalne naklejki ELS sprzedaż kolekcjonerska

AWFiS GDAŃSK – O UCZELNI

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ( AWFiS) to publiczna uczelnia wyższa w Polsce, której tradycja trwa od 1952 roku, kiedy powołano Technikum Wychowania Fizycznego. Od 2001 roku, Akademia funkcjonuje pod swoją obecną nazwą. AWFiS składa się z 3 wydziałów: Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii, Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji. Na uczelni kształci się około 3 tysięcy studentów.

OFERTA AWFiS W GDAŃSKU

Kształcenie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbywa się na kierunkach takich jak: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa. Oferta uczelni obejmuje studia pierwszego jak i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Na AWFiS w Gdańsku prowadzone są też studia podyplomowe i doktoranckie. W ramach Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej akademia organizuje kursy trenerskie i doszkalające. Przy uczelni działa też Studium Języków Obcych. Akademia Wychowania Fizycznego rozwija współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+ oferującego wymianę zagraniczną studentów i pracowników. Uczelnia uczestniczy też w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów – MOST. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu to przede wszystkim bogate zaplecze sportowe i dydaktyczne. Na uczelni znajdują się obiekty takie jak: hala widowiskowo-sportowa, hale sportowe, hala lekkoatletyczna, stadion lekkoatletyczne, skocznie, korty tenisowe oraz wiele innych.

REKRUTACJA NA STUDIA NA AWFiS

Rejestracja na studia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego odbywa się przez internet w systemie IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Aby przystąpić do rekrutacji, kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną. Od kandydatów na niektóre kierunki wymagane jest przystąpienie do egzaminów sprawnościowych. Wszelkie informacje dla kandydatów dotyczące zasad oraz harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA AWFiS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to, dokument który potwierdza tożsamość studenta oraz jego status. Legitymacja studencka umożliwia korzystanie z rabatów i ulg studenckich. Legitymacje ELS są wydawane studentom w po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty rekrutacyjnej. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

AWFiS Gdańsk – hologramy kolekcjonerskie els 31.03.2019 r. już do kupienia!