GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – GDAŃSK

Gdańsk GUMed hologramy kolekcjonerskie

PODSTAWOWE INFORMACJE O GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to największa i najstarsza wyższa uczelnia medyczna w północnej Polsce. Utworzona została 8 października 1945 roku.  Pod swoją aktualną nazwą uczelnia funkcjonuje od 2009 r. Gdański Uniwersytet Medyczny od lat cieszy się prestiżem i jest uczelnią rozpoznawalną na całym świecie. Zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych – według Rankingu “Perspektyw” plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w kraju. Jako jedna z pięciu polskich uczelni, GUMed umieszczony został w prestiżowym rankingu szanghajskim – Academic Ranking of World Universities (AWRU).

OFERTA DYDAKTYCZNA GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi kształcenie studentów na czterech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (MWB). GUMed to uczelnia, która zapoczątkowała rozwój takich specjalności medycznych jak psychiatria czy neurologia dziecięca. Przy Uniwersytecie prowadzone jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Jest to obecnie jeden z  największych w Polsce, wielospecjalistyczny szpital kliniczny z nowoczesnym zapleczem sprzętowym i diagnostycznym oraz lądowiskiem sanitarnym. GUMed jest też założycielem Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Uczelnia rozwija też na szeroką skalę współpracę międzynarodową – współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, wymiany nauczycieli akademickich czy organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych. Bierze też udział w programie Erasmus+, dzięki któremu możliwy jest wyjazd studentów medycyny i farmacji do blisko 50 uczelni partnerskich w Unii Europejskiej.

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI NA GUMed?

Rekrutacja na uniwersytet odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego. Rejestracja jak i dalsze etapy ścieżki rekrutacyjnej dokładnie opisane są na stronie uniwersytetu przeznaczonej dla kandydatów na studia. Kandydaci do wyboru mają 30 kierunków studiów na 4 wydziałach.

ELS NA GUMed

Elektroniczna Legitymacja Studencka to system potwierdzający tożsamość studenta i upoważniający go do korzystania z ulg studenckich. Wydawany jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS ważna jest przez okres jednego semestru akademickiego, po tym czasie należy dokonać jej prolongaty.

Gdański Uniwersytet Medyczny – naklejka els 31-03-2019 dla kolekcjonerów już do kupienia!