POLITECHNIKA GDAŃSKA

Gdańsk PG nalepki na legitymację studencką

POLITECHNIKA GDAŃSKA – TO WARTO WIEDZIEĆ

Politechnika Gdańska (PG) to państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym, która mieści się Gdańsku. PG funkcjonuje od 1904, tym samym jest jedną z najstarszych uczelni państwowych i najstarszą politechniką w Polsce. W skład Politechniki Gdańskiej wchodzi 9 wydziałów, na których studiuje około 18 tysięcy studentów. Uczelnia jest zdobywcą pierwszego miejsca w ministerialnym rankingu uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w kraju wg rankingu “Perspektywy”. Uzyskane przez PG logo HR Excellence in Research potwierdza najwyższe standardy prowadzenia badań naukowych.

POLITECHNIKA GDAŃSKA – OFERTA UCZELNI

Politechnika Gdańska prowadzi studia zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego oraz podyplomowych. W skład uczelni wchodzą też liczne nowoczesne centra, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze. Wśród nich możemy wymienić ośrodki takie jak  Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji, Centrum Ekoinnowacji, Centrum Nanotechnologii czy Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. PG rozwija także współpracę międzynarodową poprzez udział w programach takich jak Erasmus+, Jean Monnet, CEEPUS czy Leonardo da Vinci. Na PG możliwe jest też uzyskanie podwójnego dyplomu.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA PG?

Ścieżka rekrutacyjna na PG szczegółowo została opisana na stronie internetowej uczelni. Można tam znaleźć jej zasady, przebieg, harmonogram oraz informacje na temat kierunków studiów. Za przystąpienie do rekrutacji na Politechnikę Gdańską pobierana jest opłata. Rejestracja na studia na PG odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu eRekrutacja.

LEGITYMACJA STUDENCKA NA PG

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta oraz upoważnia go do korzystania z ulg i rabatów studenckich. Może pełnić funkcję karty miejskiej oraz karty bibliotecznej. Każdy student Politechniki Gdańskiej otrzymuje legitymację po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 17 zł.

Politechnika Gdańska hologram kolekcjonerski els 31.03.19 już do kupienia!