UNIWERSYTET GDAŃSKI

UG Gdańsk naklejki studenckie ELS dla kolekcjonerów

UNIWERSYTET GDAŃSKI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Uniwersytet Gdański (UG) to polska uczelnia utworzona w 1970 w Gdańsku z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Jest to największa uczelnia wyższa w regionie pomorskim. Na 11 wydziałach studiuje prawie 28 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W skład uniwersytetu wchodzą też Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

OFERTA DYDAKTYCZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Uniwersytet Gdański tworzy 11 wydziałów oferujących 77 kierunków studiów oraz 223 specjalności. Oferta ta na bieżąco jest modyfikowana i dostosowywana do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnych wyzwań. Na uczelni działa 165 wydziałowych studenckich kół naukowych, 10 doktoranckich kół naukowych oraz 16 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych. Uczelnia rozwija też Uniwersytet Otwarty, w ramach którego wiedza przekazywana jest za pomocą multimediów. Dla studentów organizowane są wymiany międzyuczelniane w ramach programu MOST (w kraju) i Erasmus+ (za granicą). Od 2002 roku Uniwersytet Gdański podpisał ponad 351 umów o dofinansowanie projektów europejskich i międzynarodowych. Uczelnia aktywnie uczestniczy też we współpracy bałtyckiej realizując międzynarodowe projekty naukowe, takie jak Assamble Plus w ramach programu Horyzont 2020, Alliance czy projektu EcoMap.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA NA UG?

Proces rekrutacji na Uniwersytet Gdański szczegółowo został opisany na stronie internetowej uczelni. Można tam też znaleźć informacje m.in. na temat kierunków studiów oferowanych przez uczelnię, wymaganych dokumentach do rekrutacji oraz wszelkich opłatach za studia. Rejestracja na studia na UG odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Przy rejestracji wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji na podstawie wyników ze świadectwa maturalnego, bądź w przypadku niektórych kierunków też na podstawie egzaminów i rozmowy kwalifikacyjnej,

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA UG

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty w wysokości 17 złotych. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki.

Uniwersytet Gdański: kup hologram kolekcjonerski 31-03-2019 na legitymację studencką