AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE (GDYNIA)

AMW Gdynia naklejki na legitymację ELS kolekcjonerskie na sprzedaż

INFORMACJE PODSTAWOWE

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW)  to publiczna uczelnia, której początki sięgają 1922 roku, kiedy utworzono Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej.  Pod swoją obecną nazwą uczelnia funkcjonuje od 1987 roku. W skład AMW wchodzą cztery wydziały: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno-Elektryczny oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Na Akademii Marynarki Wojennej kształci się zarówno kandydatów na podchorążych, oficerów jak i studentów cywilnych.

OFERTA DYDAKTYCZNA AMW

Kształcenie na Akademii Marynarki Wojennej odbywa się zarówno na studiach wojskowych jak i cywilnych. Uczelnia prowadzi też studia podyplomowe i oficerskie oraz doktoranckie. Studenci wojskowi mają do wyboru 5, a cywilni 13 kierunków. Przy uczelni funkcjonują też jednostki pozawydziałowe takie jak: Studium Języków Obcych, Akademickie Centrum Sportowe AMW oraz Studium Szkolenia Ogólnowojskowego. Akademia rozwija współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu studenci mają możliwość udziału w zagranicznej wymianie międzyuczelnianej. Poza ofertą dydaktyczną Akademia Marynarki Wojennej realizuje liczne badania naukowe

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja na studia na Akademię Marynarki Wojennej, jej harmonogram, zasady i wymagania  szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej uczelni. Rejestracja na studia odbywa się przez internet. Postępowanie kwalifikacyjne i jego zasady zależne są od charakteru oraz kierunku studiów wybranych przez kandydata.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA -ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest przez właściwy dziekanat po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Jej ważność trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata legitymacji.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – nowa naklejka kolekcjonerska els 31-03-19 r. już w sprzedaży!