AKADEMIA MORSKA W GDYNI

AMG Gdynia oryginalne naklejki na legitymację ELS dla kolekcjonerów

 

AKADEMIA MORSKA W GDYNI – O UCZELNI

Akademia Morska w Gdyni (AMG) to polska uczelnia publiczna, której początek funkcjonowania przypada na rok 1920. Od lipca 2018 roku, AMG funkcjonuje pod nazwą Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W skład uczelni wchodzą cztery wydziały: Wydział Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Przy uczelni funkcjonują też jednostki takie jak: Ośrodek Żeglarski, Studium Języków Obcych oraz Studium WF i Sportu. Obecnie na uczelni kształci się około 5 tysięcy studentów i studentek.

OFERTA AKADEMII

Akademia Morska w Gdyni w ramach czterech wydziałów prowadzi kształcenie na 9 kierunkach i 42 specjalnościach zarówno morskich jak i lądowych. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia magisterskie i podyplomowe. Wszystkie wydziały posiadają prawa doktoryzowania. Na uczelni prowadzone są też liczne kursy i szkolenia. Akademia Morska w Gdyni prowadzi prace badawcze i badawczo-rozwojowe i realizuje projekty w ramach programu Horyzont 2020. Akademia bierze udział w programie Erasmus+, który umożliwia studentom wymianę zagraniczną z innymi placówkami oświatowymi w krajach uczestniczących. Uczelnia zawiera też międzyuczelniane umowy bilateralne, w ramach których prowadzone są wspólne badania.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rejestracji na studia kandydaci dokonują przez internet w systemie IRK – Internetowej rekrutacji kandydatów.  Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, od kandydatów wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Podstawą kwalifikacji na studia są wyniki z egzaminów maturalnych. Informacje dotyczące procesu rekrutacji, jej zasad i harmonogramu oraz wymagań dla kandydatów na studia zostały zamieszczone na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest studentom po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Jej ważność trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata legitymacji.

AMG Gdynia: kup kolekcjonerski hologram z nowej edycji 31.03.2019!