POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

Politechnika Ślaska hologramy Els kolekcjonerskie

POLITECHNIKA ŚLĄSKA – GLIWICE

Politechnika Śląska w Gliwicach to  jedna z największych w Polsce publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Powstała w 1945 roku, jest więc najstarszą uczelnią techniczną w regionie. W rankingu szkół wyższych “Perspektyw” Politechnika Śląska zajęła 4. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 9. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce. W skład uczelni wchodzi 13 wydziałów, kolegium oraz centra naukowo-dydaktyczne: Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, Centrum Badań i Kształcenia Specjalistów Transportu Kolejowego oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach kształci się ponad 21 tysięcy studentów.

CO OFERUJE POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH?

Politechnika Śląska oferuje możliwość studiowania prawie 60 kierunków studiów i blisko 200 specjalności z zakresu działalności inżynierskiej. Poza naukami technicznymi w katalogu kierunków znajdziemy pozycje takie jak: administracja, analityka biznesowa, filologia czy pedagogika. Na Politechnice Śląskiej kształceni są studenci w ramach studiów pierwszego i  drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich i podyplomowych. Oferowanych jest 11 kierunków w języku angielskim. Na uczelni funkcjonuje ponad 170 kół naukowych takich jak: Silesian Greenpower, Smart Power, High Flyers czy Concrete. Dzięki współpracy międzynarodowej studenci mogą odbyć zagraniczne wyjazdy stypendialne. Według raportu firmy Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia na Politechnice Śląskiej.

REKRUTACJA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Rekrutacja na Politechnikę Śląską odbywa się przez internet. Cały proces rekrutacyjny szczegółowo opisany jest na stronie internetowej uczelni. Można się tam zapoznać z harmonogramem i instrukcjami rekrutacji a także z dostępnymi kierunkami. Kwalifikacja na studia odbywa się głównie na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów w zależności od wybranego kierunku.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który potwierdza tożsamość i status studenta. Legitymację ELS otrzymuje każdy po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.  Legitymacja upoważnia studenta do korzystania z ulg i rabatów studenckich. Może pełnić też funkcję karty bibliotecznej i karty miejskiej. Legitymacja ważna jest przez semestr.

Naklejka kolekcjonerska els 31-03-19 r.: Politechnika Śląska Gliwice