AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

AWF Katowice hologramy kolekcjonerskie na legitymacje

AWF KATOWICE – O UCZELNI

Akademia Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki jest uczelnią publiczną, która działa od 1970 roku. AWF w Katowicach realizuje program kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów, menedżerów turystyki i sportu wyczynowego oraz instruktorów różnych dyscyplin sportowych. W skład uczelni wchodzą obecnie trzy wydziały: Wydział Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii oraz Zarządzania Sportem i Turystyką. Przy uczelni działa uczelniany klub sportowy – AZS-AWF Katowice.

OFERTA AWF KATOWICE

W ramach oferty dydaktycznej akademii, na Wydziale Fizjoterapii prowadzone są jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia. Wydział Wychowania Fizycznego realizuje nauczanie na kierunkach: turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, sport oraz trener osobisty z dietetyką sportową. Wydział ten oferuje też studia doktoranckie. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie. Dodatkowo, w ramach uczelni funkcjonuje Akademickie Centrum Kształcenia, które zajmuje się organizowaniem studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja na studia na AWF w Katowicach odbywa się przez internet – za pośrednictwem IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów. Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji na studia, jej zasad oraz harmonogramu, a także oferta uczelni znajdują się na stronie internetowej uczelni.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Aby student mógł korzystać z ulg i zniżek studenckich potrzebuje Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ELS. ELS czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka jest to dokument, który potwierdza tożsamość oraz status studenta. Legitymacja ELS wydawana jest studentom po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS ważna jest jeden semestr. Po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Kup hologram na legitymacje els 31-03-2019 r. – AWF Katowice