GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH

GSWH Katowice hologramy els na legitymacje sprzedaż dla kolekcjonerów

PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZELNI

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego (GWSH) jest niepubliczną uczelnią wyższą znajdującą się w Katowicach. Funkcjonuje od 1991 roku. Kształcenie na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej odbywa się na sześciu wydziałach: Wydziale Zarządzania i Wydziale Medycznym w Katowicach, Wydziałach Zamiejscowych w Żorach i Bielsku-Białej oraz 2 Wydziałach Zagranicznych w Ostrawie i Wiedniu.

OFERTA DYDAKTYCZNA NA GWSH

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Możliwe jest podjęcie studiów doktoranckich, MBA i podyplomowych. Uczelnia oferuje też różnego rodzaju kursy i szkolenia. GWSH uzyskała 18 akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na niemal wszystkie prowadzone kierunki studiów. Uczelnia jest też akredytowanym członkiem organizacji międzynarodowych takich jak: ECBE – European Council for Business Education czy UNWTO – United Nations World Tourism Organization.

REKRUTACJA NA STUDIA NA GWSH W KATOWICACH

Rejestracja na studia na Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową odbywa się elektronicznie – w systemie Rekrutacji on-line. W celu przystąpienia do rekrutacji wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. W procesie kwalifikacyjnym na studia liczy się kolejność zgłoszeń. Kandydat aby dostać się na studia musi posiadać tylko dokument poświadczający zdany egzamin maturalny. Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument poświadczający status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczne jest dokonanie prolongaty legitymacji ELS.

GWSH Katowice – naklejki na legitymację ELS dla kolekcjonerów 31.03.2019 r. już w sprzedaży!