ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

SUM Katowice hologramy na legitymacje

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – KATOWICE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) to publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym. Posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii. Certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych pozwala uczelni na kształcenie studentów także w języku angielskim. Uniwersytet składa się z 5 wydziałów, które oferują studia stacjonarne jak i niestacjonarne. Obecnie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym studiuje ponad 10 tysięcy studentów.

OFERTA DYDAKTYCZNA SUM

Pięć wydziałów,z których składa się Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to jednostki zlokalizowane zarówno w Katowicach jak i innych miejscowościach. Są to: Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Wydział Lekarski in Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, oraz Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Uczelnia rozwija współpracę międzynarodową – uczestniczy w programie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Obecnie ma podpisanych 60 porozumień uniwersytetami medycznymi z takich krajów jak: Włochy, Holandia, Turcja czy Francja. Uniwersytet uczestniczy też w wielu wieloośrodkowych programach badań klinicznych oraz międzynarodowych projektach badawczych. Na bazę dydaktyczną i kliniczną uczelni składa się ponad 260 jednostek organizacyjnych. SUM posiada też 5 samodzielnych publicznych szpitali klinicznych.

PROCES REKRUTACYJNY

Rejestracja na studia odbywa się przez internet – za pomocą specjalnego systemu rekrutacji on-line. Wszelkie informacje na temat ścieżki rekrutacyjnej na SUM dostępne są na stronie internetowej uczelni. Znaleźć można tam zarówno opis kierunków oferowanych przez SUM, wymagania niezbędne do zakwalifikowania się na studia oraz harmonogram rekrutacji.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokument potwierdzający status studenta oraz jego tożsamość. Na karcie zakodowane są także informacje o przysługujących studentowi uprawnieniach. Legitymacja ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej, daje możliwość korzystania z BCW – Bezobsługowego Centrum Wydruku SUM i daje możliwość  sprawdzania obecności na zajęciach w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice – kup kolekcjonerski hologram 31.03.19r.