UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

UE Katowice naklejki na legitymacje els

UNIWERSYTET EKONOMICZNY – KATOWICE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to państwowa szkoła wyższa, która powstała w 1936 roku. Jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku oraz największą w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach kształci się ponad 11 tysięcy studentów, których opieką dydaktyczną otacza ponad 500 nauczycieli akademickich.

OFERTA UNIWERSYTETU

W ramach 5 wydziałów: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi studia na 19 kierunkach. Studenci mają do wyboru aż 80 specjalności na studiach stopnia I i II. Uczelnia prowadzi intensywną współpracę międzynarodową – dzięki programom takim jak Erasmus+ istnieje możliwość wymiany z ponad 500 uczelniami i firmami zagranicznymi. W ramach Centrum Języków Obcych UE w Katowicach prowadzi zajęcia językowe dla studentów. Od 2012 w ramach uczelni funkcjonuje Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku. Na Uniwersytecie Ekonomicznym działa 41 kół naukowych, w których studenci i studentki mogą rozwijać swoje zainteresowania.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rejestracja na studia na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach odbywa się przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest na podstawie wyników maturalnych. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według oddzielnych zasad. Harmonogram i zasady rekrutacji na studia szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje tożsamość studenta i potwierdza jego status. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i promocji. Jest ona ważna przez semestr akademicki. Po upływie tego czasu legitymację ELS należy prolongować.

Uniwersytet Ekonomiczny Katowice – hologram kolekcjonerski z najnowszej edycji 31.03.19 już dostępny!