UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UŚ Katowice naklejki studenckie na legitymację ELS dla kolekcjonerów

UNIWERSYTET ŚLĄSKI – KATOWICE

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych uczelni w Polsce, która założona została w 1968 roku. Tworzony jest przez 12 wydziałów, a także jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Obecnie na uczelni kształci się około 28 tysięcy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów. Co roku na Uniwersytecie Śląskim otwierane są nowe kierunki, które wzbogacają ofertę dydaktyczną.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI – OFERTA DYDAKTYCZNA

W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego znajduje się ponad 70 kierunków i ponad 200 specjalności. Uczelnia bierze udział we współpracy międzynarodowej – jest uczestnikiem programu Erasmus+ i ma zawartych ponad 600 umów z partnerami zagranicznymi, które gwarantują wymianę studencką i realizację licznych projektów naukowych. Obecnie, badacze z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach biorą udział w prawie 200 projektach badawczych i rozwojowych. W ramach uniwersytetu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które jest organizatorem takich inicjatyw jak: Uniwersytet Śląski Dzieci, Blok Kształcenia Nauczycielskiego czy program Executive Master of Business Administration. Uczelnia bierze też udział w programie wymiany międzyuczelnianej MOST.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI – REKRUTACJA NA STUDIA

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kandydat znajdzie tam zarówno katalog  kierunków, które może wybrać jak i wszelkie informacje dotyczące rejestracji. Rekrutacja odbywa się internetowo – za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK. Na niektóre kierunki, przy wyborze kandydatów Komisje Rekrutacyjne poza wynikami ze świadectwa dojrzałości, brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – JAK UZYSKAĆ ELS?

Elektroniczna Legitymacja Studencka to system weryfikacji tożsamości studentów. Legitymację ELS otrzymuje każdy student po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Upoważnia ona studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności legitymacji trwa semestr akademicki. Po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty ważności ELS.

Uniwersytet Śląski Katowice – kolekcjonerski hologram 31.03.2019 r. ELS już do kupienia!