UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

UJK Kielce kolekcjonerskie hologramy na legitymacje

UJK KIELCE – INFORMACJE O UCZELNI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) to publiczna uczelnia wyższa, której historia sięga 1969 roku, kiedy to utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską. Pod swoją obecną nazwą uniwersytet funkcjonuje od 2011 roku. Obecnie na UJK kształci się ponad 11 tysięcy studentów. Ws kał uniwersytetu wchodzi 8 wydziałów: Wydział Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Pedagogiczny i Artystyczny, Prawa, Administracji i Zarządzania, Filologiczno-Historyczny, Nauk Społecznych oraz Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu.

OFERTA DYDAKTYCZNA UJK

W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znajduje się obecnie 48 kierunków. Kształcenie na uczelni odbywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. UJK oferuje też studia doktoranckie Przy uczelni funkcjonują jednostki międzywydziałowe takie jak: Studium Języków Obcych czy Studium Wychowania Fizycznego i Sport oraz jednostki ogólnouczelniane m.in.: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej i Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

REJESTRACJA NA STUDIA NA UJK

Informacje dotyczące rekrutacji na studia na Uniwersytet Jana Kochanowskiego znajdują się na stronie internetowej uczelni. Kandydaci mogą tam przeczytać o ofercie uczelni, zasadach rekrutacji na konkretne kierunki, a także zapoznać się z harmonogramem rejestracji i wymaganiami. Rejestracja na studia odbywa się przez internet. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z egzaminów maturalnych.

LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który poświadcza status studenta oraz jego tożsamość. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata legitymacji ELS.

UJK Kielce – hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 już dostępne w sprzedaży!