POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Koszalin Politechnika Koszalińska hologramy studenckie sprzedaż kolekcjonerska

PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZELNI

Politechnika Koszalińska jest państwową uczelnią techniczną, która funkcjonuje od 1968 roku. Swoją obecną nazwę otrzymałą w roku 1996. W skład uczelni wchodzi 7 wydziałów: Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Elektroniki i Informatyki, Mechaniczny, Nauk Ekonomicznych, Humanistyczny, Technologii i Edukacji oraz Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego oraz Instytut Wzornictwa. Na politechnice działają także: Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET i Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI).

OFERTA DYDAKTYCZNA POLITECHNIKI

Kształcenie na Politechnice Koszalińskiej odbywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Oferta zawiera też studia podyplomowe –  Uczelnia bierze udział w programach międzynarodowych jak Erasmus+ i CEEPUS, które umożliwiają udział w wymianie międzynarodowej. Na Politechnice funkcjonują uczelnie koła naukowe, które mają rozwijać pasje i zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę studentów.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA – REJESTRACJA NA STUDIA

Kandydaci na studia na politechnikę w Koszalinie przyjmowani są na podstawie wyników z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Inne zasady przyjęcia obowiązują wobec laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej dostępny jest informator, w którym zawarte zostały wszelkie informacje dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego na konkretne kierunki. Rejestracja na studia odbywa się przez internet.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to, dokument który potwierdza tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane studentom w po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty rekrutacyjnej. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

Politechnika Koszalińska – kup nowe naklejki na legitymację els 31.03.2019 r. dla kolekcjonerów!