AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE – AGH KRAKÓW

 AGH Kraków hologramy kolekcjonerskie ELS

AGH KRAKÓW – PODSTAWOWE INFORMACJE

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH Kraków) to największa polska uczelnia techniczna, która utworzona została w 1919 roku. Corocznie zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych. W 2018 roku została umieszczona na drugim miejscu wśród uczelni technicznych w rankingu „Perspektyw” 2018.
Uczelnia uważana jest za jedną z najlepszych i najbardziej nowoczesnych w Polsce. Obecnie, AGH w swoich murach kształci prawie 30 tysięcy studentów.

CO OFERUJE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA?

AGH oferuje 62 kierunki na studiach pierwszego stopnia oraz 52 kierunki na studiach stopnia drugiego. Możliwych do wyboru jest ponad 200 specjalności na 16 różnych wydziałach. W ramach 16 kierunków prowadzone jest kształcenie w całości w języku angielskim. Uczelnia bierze udział w licznych badaniach naukowych z zakresu obszarów naukowych takich jak: technologie informacyjne, środowisko i zmiany klimatyczne, energia i jej zasoby, górnictwo czy inżynieria elektryczna. AGH rozwija także współpracę międzynarodową – ma podpisanych 267 umów generalnych z uczelniami w różnych zakątkach świata. Dzięki AGH studenci mogą skorzystać z wymiany międzyuczelnianej w ramach programu Erasmus+ oraz uzyskać podwójny dyplom ukończenia studiów II oraz III stopnia. Obecnie AGH jest stroną 26 umów o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami zagranicznymi.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA AGH?

Aby rozpocząć proces rekrutacji na AGH należy zarejestrować się oraz złożyć deklarację na studia w systemie internetowym e-Rekrutacja. Zakwalifikowanie kandydata na studia zależy od uzyskanych wyników maturalnych i osiągnięć ponadprogramowych. Szczegółowy opis warunków i trybu rekrutacji na AGH opisany jest na stronie internetowej uczelni.

LEGITYMACJA STUDENCKA – JAK JĄ ZDOBYĆ?

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS, to karta która potwierdza tożsamość studenta. Aby ją uzyskać, po zakwalifikowaniu się na studia, należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł. Legitymacja ELS jest ważna przez okres jednego semestru i po jego zakończeniu należy dokonać prolongaty w CKE – Centrum Kart Elektronicznych. Legitymacja upoważnia studentów do korzystania z ulg ustawowych przeznaczonych dla studentów. Na legitymacji ELS może być aktywowana również KKM – Krakowska Karta Miejska. Na swoja legitymację otrzymasz również specjalną naklejkę studencką – hologram ELS Kraków, zostanie ona wydana w dziekanacie uczelni.

HOLOGRAM NA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ KRAKÓW

Hologram na legitymację studencką Kraków, identycznie jak na każdej uczelni w każdym mieście, jest niezbędnym elementem na legitymacji. Potwierdza aktualność dokumentu. Aktualnie obowiązuje naklejka ELS z datą 31-03-2020. Każda legitymacje studencka musi posiadać hologram, bez niego dokument uznawany jest za nieważny. Pamiętaj więc, by po otrzymaniu legitymacji udać się po hologram, podobnie też nie zapomnij o jego aktualizacji co semestr.

AGH Kraków – hologramy kolekcjonerskie els 31.03.2019 r. już do kupienia!

Hologram ELS Kraków – najnowsze edycje hologramów ELS z datą 31.03.20 znajdziesz tu – sprawdź!