AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

Akademia Ignatianum w Krakowie oryginalne naklejki na legitymację ELS

AKADEMIA IGNATIANUM – KRAKÓW

Akademia Ignatianum w Krakowie to wyższa uczelnia kościelna posiadająca prawa państwowe, której początki sięgają 1932 roku. Działalność Akademii nadzoruje Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Uczelnia składa się z trzech wydziałów: Wydziału Filozoficznego, Pedagogicznego oraz Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach. Przy uczelni działają też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biblioteka, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Wydawnictwo.

OFERTA DYDAKTYCZNA UCZELNI

Na Akademii Ignatianum kształcenie odbywa się na kierunkach: filozofia, psychologia, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, nauki o polityce, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska oraz turystyka i rekreacja. W ofercie uczelni znajdują się zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia jak i studia podyplomowe oraz międzywydziałowe studia doktoranckie. Na uczelni funkcjonuje Międzywydziałowe Studium Języków Obcych. Studenci mają też możliwość przystąpienia do kół naukowych, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy oraz rozwój zainteresowań studentów. Akademia Ignatianum w Krakowie realizuje też program Erasmus+, w ramach którego studenci mogą wziąć udział w wymianie międzynarodowej.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja na studia na Akademię Ignatianum odbywa się elektronicznie w systemie e-Rekrutacja. Postępowania kwalifikacyjne na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminów maturalnych. Oferta edukacyjna wydziałów, szczegółowe zasady punktacji oraz harmonogram rekrutacji zamieszczone zostały na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument poświadczający status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczne jest dokonanie prolongaty legitymacji ELS.

Akademia Ignatianum Kraków – kolekcjonerskie naklejki na legitymację 31-03-2019 już do kupienia!