AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

AWF Kraków hologramy studenckie oryginalne dla kolekcjonerów

AWF W KRAKOWIE – INFORMACJE PODSTAWOWE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie to uczelnia publiczna, która funkcjonuje od 1950 roku. W skład AWF w Krakowie wchodzą trzy wydziały: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Rehabilitacji Ruchowej oraz Turystyki i Rekreacji. W ramach uczelni działa też Studium Języków Obcych oraz Klub Sportowy AZS AWF Kraków. Obecnie na uczelni kształci się ponad 4 tysiące studentów i studentek. W 2018 w rankingu szkół wyższych “Perspektyw” Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie otrzymała tytuł najlepszej Akademii Wychowania Fizycznego.

AWF KRAKÓW – OFERTA DYDAKTYCZNA

Na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie studenci kształcą się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Na uczelni organizowane są też kursy trenerskie i instruktorskie. AWF w Krakowie uczestniczy w programie Erasmus+, który umożliwia studentom udział w wymianie międzynarodowej. Przy uczelni funkcjonują też: Koło PTTK, Koło PCK oraz koła naukowe, które umożliwiają studentom rozwój zainteresowań i pasji.

REKRUTACJA NA STUDIA NA AWF W KRAKOWIE

Rekrutacja na studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbywa się przez internet w ESR – Elektronicznym Systemie Rejestracji kandydatów. Kandydaci logują się przez Portal Rekrutacyjny. Zasady rekrutacji, kryteria postępowania kwalifikacyjnego oraz inne niezbędne informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie otrzymują za odpowiednią opłatą Elektroniczną Legitymację Studencką – ELS. Legitymacja potwierdza status studenta oraz jego tożsamość. Ważność legitymacji trwa semestr akademicki, po upływie tego czasu należy dokonać prolongaty ELS. Elektroniczna Legitymacja Studencka może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz miejskiej.

AWF Kraków – nowe hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-19  już w sprzedaży!