UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

UEK Kraków naklejki na legitymacje sprzedaż dla kolekcjonerów

UEK – PODSTAWOWE INFORMACJE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) jest to polska państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Krakowie. Uczelnia istnieje od 1925 roku. Obecnie ponad 17 tysięcy studentów. kształci się na UEK na 5 wydziałach: Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Finansów i Prawa, Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Zarządzania oraz Gospodarki i Administracji Publicznej.

OFERTA UCZELNI

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kształci studentów na 31 kierunkach, w tym 5 w języku angielskim. W ramach edukacji na UEK możliwe do wyboru są 82 specjalności. UEK dzięki porozumieniom z ponad 200 uczelniami z całego świata daje studentom możliwość udziału w programach wymian, staży i praktyk zagranicznych oraz zdobycia podwójnego dyplomu. Uniwersytet bierze udział w programach takich jak: Erasmus+, CEEPUS, European Network of Business Schools oraz STEP w Japonii. Studenci przybywając na Uniwersytet Ekonomiczny do Krakowa mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w 46 kołach naukowych.

REKRUTACJA – JAK DOSTAĆ SIĘ NA UEK

Pozytywne przejście przez proces rekrutacji zapewniają kandydatom dobre wyniki egzaminów maturalnych – to na na ich podstawie odbywa się postępowanie kwalifikacyjne. W zależności od wybranego kierunku, różne są wymagania dotyczące przedmiotów rozliczanych przez komisje rekrutacyjne. Rejestracja na studia odbywa się w systemie
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Harmonogram rekrutacji, oferta uczelni i inne niezbędne informacje dotyczące rejestracji na studia są dostępne na stronie internetowej UEK.

LEGITYMACJA ELS NA UEK

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje i potwierdza tożsamość studenta. ELS ważna jest przez okres jednego semestru. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia. Można ją odebrać po złożeniu wniosku i uiszczeniu wymaganej opłaty. Legitymacja upoważnia do zniżek i rabatów studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej.

UEK Kraków – naklejki studenckie els 31-03-19 r. dla kolekcjonerów już w sprzedaży!