UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Uniwersytet Papieski w Krakowie naklejki els na legitymacje sprzedaż dla kolekcjonerów

UPJPII – INFORMACJE O UCZELNI

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) jest uczelnią katolicką , która powstała w 1981 roku jako Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Pod swoją obecną nazwą uczelnia funkcjonuje od 2009 roku. Kształcenie na Uniwersytecie Papieskim prowadzone jest na 5 wydziałach w Krakowie i jednym wydziale w Tarnowie. Przy uczelni działają też jednostki międzywydziałowe takie jak: Studium Wychowania Fizycznego, Studium Języków Obcych, Instytut Bioetyki, Studium Pedagogiczne czy Centrum Kształcenia Podyplomowego.

OFERTA DYDAKTYCZNA UPJPII

Kształcenie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie obejmuje studia licencjackie (pierwszego stopnia), magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia), jednolite studia magisterskie, studia do licencjatu kościelnego oraz studia doktoranckie (trzeciego stopnia) i podyplomowe. Studenci mają możliwość studiowania zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Uniwersytet Jana Pawła II należy do różnych organizacji i stowarzyszeń takich jak: FIUC – Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich czy UNEECC – Uniwersytecka Sieć Europejskich Stolic Kultury.

REKRUTACJA NA STUDIA NA UPJPII

Rejestracja na studia na Uniwersytet Papieski w Krakowie odbywa się przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydata. Postępowanie kwalifikacyjne opiera się o wyniki egzaminów maturalnych. Proces rekrutacji na studia, harmonogram oraz katalog dostępnych kierunków i wymagania kwalifikacyjne zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej uczelni.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument, który potwierdza tożsamość studenta. ELS ważna jest przez okres jednego semestru, po jego upływie należy przedłużyć ważność legitymacji. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia. Można ją odebrać po złożeniu wniosku, który dostępny jest w systemie rejestracyjnym dla kandydatów na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja upoważnia do zniżek i rabatów studenckich. Może też pełnić funkcję karty miejskiej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Kraków – hologramy na legitymacje els 31.03.19 kup już teraz!