UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Krakowski Uniwersytet Pedagogiczny hologramy na legitymacje

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY – KRAKÓW

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to państwowa uczelnia wyższa, której siedzibą jest Kraków. Funkcjonuje od 1946 roku, kiedy to założona została Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna – poprzedniczka Uniwersytetu Pedagogicznego. Miesięcznik “Perspektywy” wielokrotnie plasuje uczelnię na pierwszym miejscu w kategorii uczelni pedagogicznych w Polsce. W ramach Uniwersytetu Pedagogicznego funkcjonuje 7 wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe: Centrum Sportu i Rekreacji i Centrum Języków Obcych. Na uczelni kształci się obecnie 14 tysięcy studentów.

OFERTA DYDAKTYCZNA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dostępna jest do pobrania na stronie internetowej uczelni. Kształcenie na uczelni odbywa się na 45 kierunkach. Studenci mają do wyboru ponad 200 specjalności. Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje z blisko 300 uniwersytetami z całego świata. Uczelnia bierze też udział w programie Erasmus+, który daje możliwość wymiany międzynarodowej w ramach praktyk lub studiów. Na uniwersytecie funkcjonują liczne koła naukowe i organizacje studenckie, które umożliwiają studentom rozwój zainteresowań  i pasji.

INFORMACJE O REKRUTACJI NA UNIWERSYTET

Proces rekrutacyjny na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został opisany szczegółowo w informatorze dla kandydatów dostępnym na stronie uczelni. Rejestracja na studia odbywa się przez internet przez Elektroniczny System Rekrutacyjny. Aby przystąpić do procesu rekrutacji wymagane jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Podstawą do postępowania kwalifikacyjnego na studia są wyniki maturalne.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system, który weryfikuje tożsamość studenta i potwierdza jego status. Legitymacja wydawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty. Elektroniczna Legitymacja Studencka uprawnia studentów do korzystania z ustawowych ulg i promocji. Jest ważna przez semestr akademicki. Po upływie tego czasu legitymację ELS należy prolongować.

Uniwersytet Pedagogiczny Kraków – już teraz kup naklejki na legitymacje els 31-03-19 !