POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka PŁ - hologramy kolekcjonerskie ELS

POLITECHNIKA ŁÓDZKA – INFORMACJE O UCZELNI

Politechnika Łódzka to państwowa uczelnia techniczna, która założona została w 1945 roku w Łodzi. Obecnie w jej murach kształci się ponad 16 tysięcy studentów. Kampus uczelni składa się z nowoczesnych budynków zajmujących około 32 hektarów w samym centrum Łodzi. Strukturę uczelni tworzy 9 wydziałów i 3 kolegia – Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki oraz Kolegium Towaroznawstwa. Politechnika Łódzka to zdobywca logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, które potwierdza stosowanie przez uczelnię zasad „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

CO OFERUJE POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Poza 9 wydziałami, Politechnika Łódzka złożona jest z 3 kolegiów i jednostek pozawydziałowych (ogólnouczelnianych) takich jak: Centrum Kształcenia Miedzynarodowego – International Faculty of Engineering, Centrum Językowe, Centrum Technologii Informatycznych, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne – Zatoka Sportu oraz Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki. Politechnika Łódzka prowadzi współpracę międzynarodową m.in. poprzez Centrum Kształcenia Międzynarodowego, który od 25 lat kształci studentów na 16 kierunkach technicznych w języku angielskim oraz na jednym w języku francuskim. Politechnika Łódzka umożliwia też udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz zdobycie podwójnego dyplomu dzięki umowom partnerskim z uczelniami we Francji, Niemczech czy Chinach.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA – ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA

Rekrutacja na Politechnikę Łódzką odbywa się internetowo, za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące możliwych do wyboru kierunków oraz zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej. Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na podstawie wyników egzaminów z wybranych przedmiotów, w zależności od kierunku. Aby lepiej poznać ofertę uczelni, Politechnika Łódzka organizuje dla zainteresowanych kandydatów dni otwarte, w trakcie których można zwiedzić uczelnię, a także wziąć udział w wykładach, pokazach laboratoryjnych i warsztatach.

LEGITYMACJA ELS NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system identyfikacji studentów. Legitymację otrzymuje każdy student po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jest ona ważna przez okres jednego semestru. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych ulg studenckich.

Kup hologram kolekcjonerski ELS 31-03-2019 na Politechnikę Łódzką!