UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Uniwersytet Medyczny Łódź - hologramy kolekcjonerskie

UNIWERSYTET MEDYCZNY – ŁÓDŹ

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to publiczna uczelnia medyczna, która funkcjonuje od 2002 roku. Powstała z połączenia dwóch łódzkich uczelni – Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej. Uczelnia corocznie realizuje ponad 100 różnych projektów naukowych oraz liczne umowy badawcze w dziedzinach takich jak biologia molekularna, genetyka, onkologia czy immunologia. Uniwersytet Medyczny w Łodzi to nie tylko uczelnia ale również 3 szpitale kliniczne i 80 klinik.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI – OFERTA DYDAKTYCZNA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi składa się z 5 wydziałów które oferują 16 możliwych do wyboru kierunków. Obecnie na uczelni kształci się 9,5 tysiąca studentów, a 750 z nich to studenci anglojęzyczni. Uniwersytet Medyczny jest inicjatorem i uczestnikiem wielu projektów. Aktualnie uczelnia realizuje 13 projektów w ramach funduszy strukturalnych, 85 grantów naukowych, 9 projektów naukowych w ramach Programu Strategmed i kilkanaście projektów międzynarodowych. Możliwa jest międzynarodowa wymiana międzyuczelniana w ramach programów Erasmus+ i Campus Europae oraz Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM, który zakłada wymianę studentów między uczelniami medycznymi w Polsce.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI?

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbywa się przez internet za pośrednictwem Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z ofertą uczelni, wymaganiami na konkretne kierunki i harmonogramem rekrutacji jest udział w dniach otwartych organizowanych na uniwersytecie. Proces rekrutacji szczegółowo jest też opisany na stronie internetowej uczelni.

LEGITYMACJA STUDENCKA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta oraz upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego. Po upływie tego czasu, aby legitymacja spełniała swoje funkcje należy dokonać prolongaty jej ważności.

Kup hologram kolekcjonerski na legitymacje els 31.03.19 na UM Łódź!