UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Łódź UŁ naklejki ELS

UNIWERSYTET ŁÓDZKI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Uniwersytet Łódzki (UŁ) powstał 24 maja 1945 roku. Jest on kontynuatorem Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych, oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej, które działały w okresie międzywojennym. Uniwersytet Łódzki to obecnie jeden z największych uniwersytetów w Polsce. W skład jego struktury wchodzi 12 wydziałów. UŁ ma też swoją filię, która znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim.

OFERTA UNIWERSYTETU W ŁODZI

Na Uniwersytecie Łódzkim możliwie jest podjęcie studiów na 80 kierunkach studiów i 167 specjalnościach. W ofercie dydaktycznej UŁ znajdziemy też studia doktoranckie i ponad 150 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Kierunki studiów na UŁ posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznawane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Katalog kierunków jest na bieżąco modyfikowany w celu uatrakcyjnienia oferty i dostosowania jej do bieżącej sytuacji na rynku pracy. Prowadzone są kierunki w języku angielskim i francuskim. Uczelnia oferuje też możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi. UŁ realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami – 35 z nich to umowy ogólnouniwersyteckie, a 62 umowy wydziałowe.

ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA NA UŁ

Rekrutacja internetowa na studia na Uniwersytecie Łódzkim odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Proces rejestracji i dalszych etapów rekrutacji szczegółowo został opisany na stronie internetowej UŁ. Można tam też zapoznać się z harmonogramem rejestracji i katalogiem dostępnych na UŁ kierunków. Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych z wybranych przedmiotów, w zależności od kierunku. W celu lepszego poznania uczelni i jej oferty, UŁ organizuje akcję Uniwersytet Zawsze Otwarty.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może też pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności ELS .

Uniwersytet Łódzki – nowa edycja naklejek els 31.03.2019 r. już w sprzedaży!