KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KUL Lublin naklejki kolekcjonerskie

KUL – KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II to niepubliczny katolicki uniwersytet, który posiada prawa uczelni publicznej i jest finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. KUL działa od 1918 roku. Swoją obecną nazwę otrzymał w 2005 roku. Wcześniej funkcjonował jako Uniwersytet Lubelski. Na uniwersytecie kształci się obecnie ponad 12 tysięcy osób, w tym ponad 10 tysięcy studentów i ponad 1600 doktorantów. KUL oferuje 47 kierunków studiów wyższych i 12 kierunków na studiach doktoranckich.

OFERTA KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski oferuje kształcenie na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i podyplomowych.Prowadzi też nauczanie w języku angielskim. Na KUL-u prowadzone są liczne badania naukowe na obszarach różnych nauk. W ramach uniwersytetu funkcjonuje 9 wydziałów i ponad 40 instytutów oraz ośrodków badawczych. KUL prowadzi też działalność Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, którego celem jest wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych na KUL oraz tworzenie możliwości współpracy zespołów badawczych różnych dyscyplin naukowych w celach interdyscyplinarnych badań naukowych. KUL bierze też udział w programach wymiany międzyuczelnianej – MOST (w Polsce) i Erasmus+(za granicą).

REJESTRACJA NA KUL

Zasady i harmonogram rekrutacji na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także oferta dydaktyczna zostały przedstawione na stronie internetowej uczelni. Rejestracja odbywa się internetowo, za pomocą systemu e-Rekrutacji. Wymagane jest przy tym uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS NA KUL

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności ELS.

Katolicki Uniwersytet Lubelski – kup hologramy kolekcjonerskie na legitymacje ELS 31.03.2019 r.