POLITECHNIKA LUBELSKA

Politechnika Lubelska naklejki kolekcjonerskie na legitymacje studencką

STUDIA NA POLITECHNICE W LUBLINIE

Politechnika Lubelska to państwowa uczelnia techniczna w Lublinie, która istnieje od 1953 roku. W skład uczelni wchodzi sześć wydziałów: oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uczelnia zajmuje się nauczaniem oraz realizacją badań naukowych  głównie w zakresie konstrukcji, technologii, ochrony środowiska i oszczędności materiałów i energii. Obecnie na Politechnice Lubelskiej kształci się około 9 tysięcy studentów i studentek na wszystkich poziomach nauczania wyższego. W 2016 roku Politechnika Lubelska znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii Innowacyjność w Rankingu Szkół Wyższych czasopisma “Perspektywy”.

CO OFERUJE POLITECHNIKA LUBELSKA?

Na Politechnice Lubelskiej studenci mają możliwość kształcenia się na 6 wydziałach, oferujących 20 kierunków. Nauczanie odbywa się na studiach I, II i III stopnia oraz studiach
podyplomowych. Uczelnia rozwija współpracę międzynarodową m.in. poprzez udział w programie Erasmus+, który umożliwia studentom Politechniki Lubelskiej wymianę studencką i praktyki zagraniczne w krajach Unii Europejskiej. W ramach uniwersytetu funkcjonują też liczne koła naukowe, których celem jest rozwój zainteresowań studentów daną dziedziną. Częścią uczelni jest też Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii – tzw. “Rdzewiak”, który jest miejscem specjalistycznych laboratoriów oraz nowoczesnego sprzętu badawczego.

ŚCIEŻKA REKRUTACYJNA

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego na studia na Politechnice Lubelskiej są wyniki maturalne z wybranych przez kandydata przedmiotów. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Rejestracja na studia odbywa się przez internet za pomocą ERK – Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Zasady i procedura rekrutacji na Politechnice są opisane na stronie internetowej uczelni. Aby przystąpić do rekrutacji niezbędne jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

LEGITYMACJA STUDENCKA NA POLITECHNICE LUBELSKIEJ

ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka pozwala na identyfikację studentów. ELS jest dokumentem, który potwierdza status studenta i upoważnia go do korzystania z ulg studenckich. Aby ją otrzymać należy dokonać opłaty przez system ERK. Legitymacja jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego.

31-03-2019 r. – kup kolekcjonerski hologram na Politechnikę Lubelską!