UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

UMCS Lublin naklejki ELS na legitymację studencką sprzedaż

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ – LUBLIN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie to publiczna uczelnia, która funkcjonuje od 1944 roku. UMCS jest zdobywcą licznych nagród. Został laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” i zdobywcą tytułów takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. UMCS rozwija prężnie współpracę z władzami samorządowymi, a także przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy. Działa też na rzecz pozyskiwania partnerów naukowych z Chin.

OFERTA DYDAKTYCZNA UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi studia w ramach 11 wydziałów w Lublinie i na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. W swojej ofercie ma ponad 80 kierunków studiów oraz ponad 250 specjalności zarówno w języku polskim jak i angielskim. Co roku oferta ta jest modyfikowana, wprowadzane są nowe kierunki i specjalizacje. Kształcenie na UMCS obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckie oraz podyplomowe. Na uniwersytecie prowadzone są też liczne kursy i szkolenia. Na UMCS funkcjonuje 120 kół naukowych. Struktura uczelni obejmuje nowoczesne laboratoria i pracownie takie jak: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii.

REKRUTACJA NA UMCS W LUBLINIE

Rekrutacja na studia na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dokładnie opisana jest na stronie internetowej uczelni. Można tam znaleźć informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne kierunki oraz etapy studiów, a także harmonogram rekrutacji. Rejestracja na studia odbywa się przez internet, za pośrednictwem systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów i wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

LEGITYMACJA – ELS NA UMCS

ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka pozwala na identyfikację studentów. Jest ona dokumentem, który potwierdza status studenta i upoważnia go do korzystania z ulg studenckich. Aby ją otrzymać należy złożyć zamówienie na elektroniczną legitymację studencką w systemie IRK, tam też wgrać swoje zdjęcie i dokonać opłaty na konto podane w IRK. Legitymacja jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego

UMCS Lublin – kup naklejki kolekcjonerskie ELS z najnowszej edycji 31-03-19!