UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nalepki kolekcjonerskie

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY – LUBLIN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to publiczna uczelnia przyrodnicza w Lublinie, która funkcjonuje od 1955 roku. Uniwersytet Przyrodniczy kształci studentów na 6 wydziałach z zakresu nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych, technicznych i ekonomiczno- społecznych. Uczelnia jest ośrodkiem badawczym prowadzącym badania w obszarach: techniki, technologii i organizacji wytwarzania żywności, kształtowania i ochrony środowiska życia człowieka oraz zdrowia i zdrowego stylu życia.

CO OFERUJE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY?

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi nauczanie na 5 wydziałach: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii.  Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studenci kształcą się na studiach I i II stopnia a także jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. Uczelnia uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR czy Erasmus+).

REKRUTACJA NA STUDIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odbywa się na podstawie wyników z egzaminów maturalnych. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na studia na zasadach preferencyjnych. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego opisana jest na stronie internetowej uczelni. Tam też kandydaci znajdą harmonogram rekrutacji oraz jej zasady. Kandydaci rejestrują się na studia przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rejestracja na studia wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system identyfikacji studentów. Za jego pomocą można sprawdzić ich tożsamość oraz potwierdzić status studenta. ELS upoważnia również do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia, złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu adekwatnej opłaty. Termin ważności legitymacji ELS wynosi jeden semestr, po jego upływie legitymację należy przedłużyć.

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin – kup kolekcjonerski hologram 31.03.2019 r.