UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

WUM Olsztyn hologramy kolekcjonerskie

UWM – UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) to publiczna uczelnia, której siedziba znajduje się w Olsztynie. Utworzona została w 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów, z których aż 14 ma pełne prawa akademickie – uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na uniwersytecie kształci się ponad 20 tys. studentów.

OFERTA UWM W OLSZTYNIE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ramach kształcenia na 17 wydziałach oferuje 74 kierunki na studiach zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Nauczanie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego, podyplomowych i doktoranckich. Uczelnia prowadzi też rozwiniętą działalność badawczą – aktualnie realizuje 164 projektów badawczych. Na UWM działaj 7 centrów badawczych. Są to: Centrum Badań Energii Odnawialnej, Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa, Centrum Badań Europy Wschodniej, Centrum Badań Społecznych, Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, Centrum Nutri-Bio-Chemiczne oraz Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych.

REKRUTACJA NA UWM

Rejestracja na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbywa się przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Na stronie uczelni znajdują się wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji, zasady i harmonogram rekrutacji oraz wymagania  dla kandydatów na studia. Podstawą kwalifikacyjną dla komisji rekrutacyjnych są punkty uzyskane z egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów – w zależności od wybranego kierunku.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Legitymacja upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. ELS może pełnić funkcję karty bibliotecznej, a także karty płatniczej.Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczna jest prolongata ważności ELS.

UWM Olsztyn – nowe naklejki na legitymację ELS 31-03-2019 dla kolekcjonerów już w sprzedaży!