POLITECHNIKA OPOLSKA

PO Opole hologramy kolekcjonerskie ELS na sprzedaż

POLITECHNIKA OPOLSKA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna, która funkcjonuje od 1966 roku. Obecnie politechnice kształci się około 8 tysięcy studentów, a każdego roku na uczelnię przybywa prawie 4000 osób. Do tej pory uczelnia wykształciła prawie 50 tysięcy absolwentów. W ramach uczelni działa 7 wydziałów: Wydział Budownictwa i Architektury, Ekonomii i Zarządzania, Mechaniczny, Inżynierii Produkcji i Logistyki, Inżynierii Systemów Technicznych, Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Elektrotechniki Automatyki i Informatyki.

STUDIA NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ

Oferta studiów obejmuje 25 kierunków studiów. Politechnika Opolska prowadzi współpracę międzynarodową ze 150 partnerskimi uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+. Umożliwia ona studentom udział w wymianie międzyuczelnianej. Politechnika prowadzi też dialog z amerykańskimi uczelniami oraz placówkami dyplomatycznymi. Wspólnie z Illinois State University organizuje Polsko-Amerykańską Szkołę Letnią. W ramach uczelni funkcjonuje Studium Języków Obcych, które prowadzi naukę języków obcych poprzez realizowanie lektoratów.

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ?

Rejestracja na studia na Politechnice Opolskiej odbywa się za pośrednictwem systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Kandydaci aby wziąć udział w rekrutacji muszą uiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną. Podstawą kwalifikacji na studia są wyniki maturalne. Osobne zasady przyjęcia obowiązują laureatów i finalistów olimpiad centralnych. Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji, oferty dydaktycznej uczelni oraz zasad rejestracji przedstawione zostały na stronie internetowej uczelni.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument potwierdzający tożsamość studenta. Umożliwia nie tylko korzystanie z rabatów i ulg studenckich, ale także posiada funkcję karty płatniczej, bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacje ELS są wydawane w dziekanacie. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

31-03-2019 – kup kolekcjonerski hologram na Politechnikę Opolską