UNIWERSYTET OPOLSKI

Uniwersytet Opolski naklejki na legitymację els sprzedaż dla kolekcjonerów

 

UNIWERSYTET OPOLSKI – INFORMACJE O UCZELNI

Uniwersytet Opolski, to wyższa uczelnia publiczna, która powstała w 1994 roku z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich i opolskiego oddziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie uczelnia składa się z 9 wydziałów. Są to Wydział Ekonomiczny, Filologiczny, Teologiczny, Prawa i Administracji, Sztuki, Nauk Społecznych, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Przyrodniczo – Techniczny oraz Wydział Chemii.

CO OFERUJE UNIWERSYTET W OPOLU?

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Opolskiego obejmuje kształcenie studentów na 61 kierunkach i 153 specjalnościach. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami i ośrodkami dydaktycznymi, naukowymi i biznesowymi. Rozwija też współpracę zagraniczną uczestnicząc w projektach takich jak: Partnerstwo Wschód, Erasmus i Europa Master. Na uniwersytecie funkcjonuje ponad 60 kół naukowych, w ramach których studenci i studentki Uniwersytetu Opolskiego rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Na uniwersytecie funkcjonują jednostki badawcze takie jak: Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Międzyzakładowa Pracownia Lekosykograficzno-Przekładowa, Socjolab, obserwatorium astronomiczne, stacja meteorologiczna,  Ośrodek Badań i Ekspertyz Prawnych czy Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością.

REKRUTACJA NA UNIWERSYTET OPOLSKI

Rekrutacja na studia odbywa się przez internet – w systemie IRK. Wymagane jest przy tym uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, harmonogramu, opłat za studia czy wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej uczelni. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki z egzaminu maturalnego.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA – ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to dokument poświadczający status studenta. Legitymacja wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. ELS upoważnia studentów do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich. Ważność legitymacji  trwa przez okres jednego semestru, po upływie tego czasu konieczne jest dokonanie prolongaty legitymacji ELS.

31-03-2019 r – kup kolekcjonerski hologram na Uniwersytet Opolski!